Skärmdump från Youtubefilm som filmats från passagerarsätet i en förarlös taxibil.
På Youtube finns en mängd filmer som dokumenterar upplevelsen att sitta som passagerare i en förarlös bil. Barry Brown använder dem i sin forskning. Foto: Skärmdump från Youtubern JJRicks Studios.


– Det har pratats om självkörande bilar i tio års tid. Hela tiden får man höra att de kommer vara i bruk ”om två år”. Jag tror snarare att det rör sig om 30–40 år.

Det sa professor Barry Brown, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) på Stockholms universitet, när han ledde ett seminarium i nätverket Digital Futures regi. Seminariet genomfördes online 21 september 2021 och hade titeln ”The halting problem: when self-driving cars halt in traffic”.
 

Porträttfoto av professor Barry Brown, Institutionen för data- och systemvetenskap, SU
Barry Brown. Foto: Anna-Karin Landin.

Technology in vivo. Det är ett tjusigt sätt att beskriva min forskning – och det betyder att jag intresserar mig för hur folk använder teknik. Ofta använder jag mig av film för att se hur de faktiskt gör och vad som funkar för dem, sa Barry Brown.

Mobilitet och transporter är det teknikområde som han forskar mest om. Brown har bland annat ett pågående samarbete med Nissans huvudkontor i Palo Alto, USA. Han har studerat hur människor använder sig av GPS, navigerar med hjälp av Iphone, och hanterar elsparkcyklar. För att lära sig mer om trafiksituationen i olika delar av världen delade han ut videokameror till bilförare i Indien, och bad dem att montera kamerorna i kupén.

Forskningsmaterialet finns på Youtube

I den forskning som han presenterade under seminariet har han också använt sig av video, närmare bestämt filmklipp som laddats upp på Youtube. Forskningsmetoden kan tyckas okonventionell, men Barry Brown konstaterade att den har gett honom tillgång till ett rikt datamaterial av hög kvalitet.

– Filmerna som jag har analyserat är mycket professionella. De visar hur självkörande bilar rör sig i trafiken, i vissa fall har 8–9 kameror riggats upp i varje bil.

Under seminariet visade han flera filmklipp, främst från Waymos förarlösa taxibilar som rullar på gatorna i Phoenix, USA. Det var tydligt att fordonen inte alltid kunde hantera det som hände runt omkring dem. Det ledde ofta till att de stannade helt, vilket skapade köer. Och när mänskliga förare försöker ta sig ur köer och manövrera runt stillastående fordon finns alltid en risk för olyckor.

Vägen är en social miljö

De autonoma fordonen har svårt att hålla rätt avstånd till bilen framför eftersom de inte kan läsa av nyanserna i olika trafiksituationer. De uppfattar inte heller subtila signaler från mänskliga trafikanter, till exempel i korsningar. I en av filmerna försökte fotgängare vinka förbi taxibilen, men den stannade ändå. Det slutade med att taxikunden fick veva ner rutan och ropa: ”Sorry! Det är en självkörande bil.”

– Teknikutvecklingen på området har varit häpnadsväckande, bilföretagen har verkligen gjort stora framsteg. Men vägen är en social miljö där vi kommunicerar och interagerar med varandra. Frågan är om vi kan få de självkörande bilarna att förstå det sociala samspelet?

– Jag låter kanske kritisk, men jag ser en del utmaningar. Om man jämför med autopiloter i flygplan, så har ju den tekniken påverkat flygsäkerheten mycket positivt. Där är vi inte än när det gäller självkörande bilar, sa Barry Brown.

Kontakta barry@dsv.su.se

 

Mer om forskningen

Digital Futures är ett tvärdisciplinärt forskningscentrum som etablerades 2020 i samarbete mellan Stockholms universitet, KTH och RISE. Barry Browns anförande spelades in och kommer att göras tillgängligt i Digital Futures Youtubekanal.

Barry Brown har beviljats forskningsmedel från WASP–HS, Wallenbergsstiftelsernas satsning på projekt som rör AI och autonoma system, för åren 2021–2025.

På Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) ingår Barry Brown i forskargruppen Stockholm Technology & Interaction Research (STIR).

Läs mer om Browns forskning i artikeln ”Han vill hjälpa självkörande fordon och trafikanter att förstå varandra”.