Writers Hut är en workshop för att främja samarbete mellan olika forskningsområden och hölls i augusti i samband med institutionens årliga kick-off.

- Vi ville bryta våra invanda gränser och bilda nya grupper av forskare som inte har arbetat tillsammans tidigare, säger Gustaf Juell-Skielse som koordinerade workshopen.

Ett trettiotal grupper bildades för att bedriva forskning utifrån institutionens fyra profilområden:

  • Designs for Learning
  • E-Government
  • ICT for Development 
  • Research in Arts and Technologies

Arbetet fortsatte under hösten och resulterade i ett tjugotal arbeten i form av hela forskningsartiklar och kortare idéutkast. Bland innehållet märks bland annat användningen av virtuella verkligheter och seriösa spel för att förbättra lärande, beslutsfattande och affärsprocesser samt tekniker för utveckling av demokrati och digitala möten mellan medborgare och myndigheter. Till detta kommer arbeten kring särskilda utmaningar i samband med distansutbildning, dataanalys, MOOCs i utvecklingsländer, IT-ledning och automatiserad kodgranskning.

- I och med Writers Hut har vi lagt en grund för nya forskningsprojekt och publiceringar i internationella konferenser och journaler, avslutar Gustaf Juell-Skielse.