Välkommen till releasefest den 7 maj

Tid: kl 18 - 21, Plats: Bonden Bar, Bondegatan 1C
Läs mer i Inbjudan releasefest för Tempus Fugit

Tempus Fugit är en app som förvandlar en smartphone till ett digitalt teaterhus. Appen ger tillgång till GPS-baserade audioföreställningar i det offentliga rummet. Appen är utvecklad i ett samarbete mellan skådespelerskan och manusförfattaren Rebecka Pershagen och studenter vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Tempus Fugit är namnet på den smartphone-app som utvecklats i samarbete mellan skådespelerskan Rebecka Pershagen och studenter vid DSV. Appen gör en smartphone till ett digitalt teaterhus med det offentliga rummet som fond. Den kommer att vara tillgänglig på både App Store och Google Play och innehåller audio-föreställningar som är GPS-baserade, där varje kapitel är knutet till en specifik plats.

- Tempus Fugit är ett nytt sätt att uppleva det offentliga rummet, genom människors egna minnen och historier kopplade till allmänna platser. Varje gathörn, parkbänk och torg bär på berättelser, och genom Tempus Fugit kommer du att uppleva dessa genom främlingars ögon och berättelser, förklarar Rebecka Pershagen.

Den första föreställningen som släpps är titelföreställningen Tempus Fugit, är skriven och inspelad av Rebecka Pershagen själv och baseras på hennes autentiska minnen av kärlek i Stockholm.

Studenter utvecklar
Simon Jarbrant och Carl Swanberg svarar för utvecklingen av appen som ett exjobb. De handplockades av Louise Barkhuus som är forskare vid DSV för att delta i Tempus Fugit-projektet. Carl och Simon nappade genast på förslaget.

- Jag tyckte att det här lät som ett kandidatarbete som kunde “sticka ut” ur mängden. Vårt arbete har en tydlig verklig anknytning till både forskningsämnena inom platsbaserade upplevelser och även till teater och app-utvecklarbranschen, förklarar Simon.

Det Simon och Carl gjort är en plattform för mobil teater. I plattformen finns två delar: en serverapplikation som lagrar pjäser och erbjuder möjlighet att lägga till nya och redigera befintliga, samt en klientapplikation (för iOS och Android) i vilken man kan uppleva pjäserna. Plattformen är byggd helt och hållet från grunden för att stödja att man i framtiden med relativ enkelhet ska kunna lägga till nya pjäser, och på det viset bygga ut idén.

Mobil teater innebär att man som användare öppnar appen i sin mobil, köper tillgång till en pjäs man vill uppleva och sedan tar sig till pjäsens akter och olika platser för att kunna lyssna på ljudspår som handlar om den platsen. Varje akt har en plats där den utspelar sig, och man måste ta sig dit med sin mobil för att kunna lyssna på ljudspåret och platsen avgörs bland annat med hjälp av GPS. På detta vis skapar man en sammanhängande historia, där man samtidigt engagerar användaren att faktiskt ta sig runt till de olika platser där pjäsen utspelar sig.

- Det jag tyckte var absolut roligast i arbetet var att få allt att hänga ihop och att lära mig att utveckla appar till iOS. Vi har ju i plattformen i två delar - server och klient. De måste prata med varandra och fungera väl tillsammans, berättar Simon. Det som varit mest utmanande har varit att få GPS-delen att fungera som det var tänkt.  Mest lärorikt måste också säga har varit platstjänsterna, jag har lärt mig oerhört mycket om det på ett par månader.

- Forskare vid DSV kommer också att använda den här produktionen för att studera den möjliga interaktionen mellan publiken i ett individuellt upplevd teaterföreställning, berättar Louise Barkhuus. Forskningen bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet RATS vid DSV, där interaktiv och deltagande teater är i fokus.

Tempus Fugit har valts ut till Stockholm Fringe Festival 2014, och kommer att vara en del av programmet under festivalen 13-16 aug. Då kommer även en engelsk version att finnas tillgänglig för nedladdning.

Länkar

Webbplats Tempus Fugit
Facebooksida
Instagram och Twitter @tempus_fugit_se

Mer om Simon Jarbrant
24 år
Studerar tredje året på det Datavetenskapliga Kandidatprogrammet (DVK) på DSV.

Innan jag påbörjade min utbildning vid DSV hösten 2011 så hade jag gått gymnasium med teknisk inriktning i Norrtälje (närmare bestämt nätverksteknik), och sedan gjort allmän värnplikt med inriktning på satellitkommunikation och nätverk.

Mitt intresse för datorer har jag haft sen vi fick vår första dator i familjen, och efter värnplikten kände jag att jag hade koll på mycket kring datorer förutom själva mjukvaran - vilket jag egentligen alltid varit mest intresserad av. Därför sökte jag sådana universitetsutbildningar till hösten 2011, och hittade till DSV.