Spoken word är en form av poesi eller text som man läser upp inför en publik. Med temat nationalism eller ett öppet tema genomfördes fem workshops i Husby under februari-mars i ett samarrangemang av RATS Teater och StreetGäris. Då fick deltagarna att diskutera varandras texter och öva Spoken Word.

”Antigone i Husby” med skådespelare Bahareh Razekh Ahmadi och Karim Carlsson Rahali
”Antigone i Husby” med skådespelare Bahareh Razekh Ahmadi och Karim Carlsson Rahali

Initiativtagare Rebecca Forsberg berättar att Spoken Husby ingår i en större multimediaproduktion "Antigone i Husby" med manus och regi av Rebecca Forsberg. Den kommer att ha premiär på årsdagen av kravallerna i Husby den 24 maj. Här samverkar flera aktörer inom forskning, näringsliv och lokala aktörer för förändring.

- Vi prövar konstnärliga metoder och tekniska modeller i syfte att fler röster ska kunna komma till tals. Att kontinuerligt arbeta med människor i närområdet skapar nya forskningsplattformar och bred förankring i den närmiljö som universitetet behöver ha, förklarar Rebecca.

Så småningom kommer de också att bli en forskningsrapport från Spoken Word Husby. Chiara Rossitto kommer att handleda två studenter som ska skriva sin kandidatuppsats. The students are going to study participation from a design perspective.

- Det var verkligen mycket intressant att följa den gemensamma-skrivprocessen, framträdandena och diskussionerna. Det var så olika människor som deltog. Det här är ett spännande sätt att skapa dialoger och dela berättelser om viktiga frågor, förklarar Chiara.

Links
Article on Spoken Husby in Swedish
RATS Theatre
StreetGäris