Professor Staffan Selander
Professor Staffan Selander
 

Staffan Selander är professor i didaktik och kom till DSV i början av 2013 från Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Staffan har i sin forskning intresserat sig för lärandet och det gränssnitt som eleverna möter, d v s de olika lärprocesserna. Nu tar han koordinatorsrollen för det viktiga profilområdet med det nya namnet Design för lärande, DEL.

- Det här är en rolig utmaning för mig – det taggar mig verkligen, säger en nöjd Staffan Selander. Jag gillar att bygga upp, att skapa miljöer och sammanhang. Det är roligt och nästan lite hisnande, för det finns så mycket kompetens på DSV.

Design för lärande inkluderar delområden som t ex mobilt lärande, spelbaserat lärande, simuleringar. DEL knyter även an till multi¬modala perspektiv på kommunikation och lärande, med fokus på såväl formella som informella lärmiljöer. Det handlar om att bidra till utveckling av nya verktyg och redskap, men också utveckling av tanke¬modeller och redskap att systematiskt studera – och bidra till – en ny syn på lärande och förändringsprocesser.

Staffan betonar att det nya namnet från Teknikstött lärande till Design för lärande inte innebär inte en ny inriktning på forskning. Det är en bättre beteckning på den forskning som bedrivs vid DSV idag.

- Vi har gått från fokus på kognition till en mer samhällsinriktad forskning. Det gamla namnet signalerade tekniken, medan det nya betonar lärandet, lärresurser och lärmiljöer, förklarar Staffan. Vi sätter ju in tekniken i sitt sammanhang.
Inom profilområdet Design för lärande har ett femtontal seniora forskare sin huvudsakliga verksamhet, men många andra forskare inom DSV bidrar till området. Staffan kommer att samla all forskare till en kick-off i december.

- Hur vi ska arbeta får växa fram. Jag vill skapa en gemensam forskningsmiljö med forskare från olika håll och med olika forskningsinnehåll.

Staffan betonar att det inte handlar om att alla ska bli lika. Tanken är inte att alla ska komma överens -olika åsikter kan tvärtom bli en sporre. Han hoppas genomföra gemensamma seminarier för diskussion om forskning, nya teorier och nya metoder.

- Jag vill skapa en gemensam samtalsmiljö. Och jag hoppas vi ska hjälpa varandra i skrivandet, i öppna dialoger i ansökningar inom området och få koll på varandras kompetenser, avslutar Staffan Selander.

Länkar

Om Design och lärande, DEL (på engelska)

”Jag är alltid nyfiken på nästa steg” – tidigare intervju med Staffan Selander