Fredrik Blix, doktor i informationssäkerhet vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Fredrik Blix, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

EU-kommissionen föreslår att bygga upp en stark cybersäkerhetsmyndighet som ska arbeta med forskning, förbättra kompetensen inom it-säkerhet och att ta fram praxis för hur medlemsländerna ska kunna möta och tackla hot på nätet. Det är en av flera åtgärder som ska stärka unionens skydd mot it-attacker.

Myndigheten ska också ta fram en så kallad cybersäkerhetscertifiering. Den skulle användas inom områden som transport, energi och för konsumentprodukter. 

Fredrik Blix, doktor i informationssäkerhet vid Stockholms universitet, ser positivt på förslaget. En certifiering som sker centralt i EU sparar pengar istället för att varje land själva behöver granska produkterna. Många av hoten är i dag  internationella, så där behövs samordning, säger Fredrik. 

Frederik Blix menar att det därför är viktigt att Sverige tar del av det som erbjuds. 

– Det viktigaste för svensk del är att vi drar nytta av det eventuellt breddade mandat som den här europeiska myndigheten får. Vi kan ta del av deras lösningar, policys och certifieringsscheman, säger Fredrik.  

Ett annat område som EU-kommissionen vill se åtgärder på är polisens möjlighet att utreda och motverka brott på nätet. Nya regler ska också ge nätrelaterade brott liknande straffskala. Det ska också bli lättare för poliser i olika länder att utbyta bevismaterial.

Klicka på länken för att höra inslaget "Myndigheterna bör arbeta tillsammans mer och utbyta information", med Fredrik Blix i Sveriges Radios nyheter Ekot, 2017-09-17