Hur kändes det att få utmärkelsen?
Väldigt roligt! Men framför allt är det bra att DSV uppmärksammar att vi har kompetenser inom området på institutionen. Min förhoppning är att det kan uppmuntra till utbyte av erfarenheter mellan lärare för att utveckla våra pedagogiska praktiker. Jag vet att det redan nu planeras seminarium vilket jag ser fram emot.

Vad är det du uppmärksammats för?
Till stor del för det arbete jag gjort med distanskursen Praktisk projektledning. Det har varit den kurs med flest förstahandssökande i Sverige de tre senaste sommarterminerna. Den är också, sett över hela 2014, den mest sökta kursen på Stockholms universitet med totalt 7500 sökande i år.

Kursen går helt online vilket innebär en rad möjligheter och utmaningar ur ett pedagogiskt perspektiv. Framför allt har vi använt de tekniska möjligheterna till nya examinationsformer. Den är också tillgänglighetsanpassad med kurslitteratur i både text- och ljudform samt många filmer som alla är textade.

Har du något nytt och spännande på gång?
Just nu arbetar jag hårt med att utveckla kurserna på masterprogrammet i IT-projektledning. Vi håller även på att starta upp en forskargrupp kring programmet.

Kort om Stefan Nenzén
Jag kom till DSV som amanuens 2011 och blev kvar på institutionen efter att jag avslutat mina studier.
Jag undervisar i en rad kurser kopplade till IT-projektledning. En ständigt växande del av undervisningen sker nu inom ramen för uppdragsutbildningar som DSV erbjuder.