OpenCourseWare Consortium
OpenCourseWare Consortium är en världsomspännande gemenskap av hundratals högskolor och tillhörande organisationer, som arbetar för att främja OpenCourseWare och dess inverkan på global utbildning. OpenCourseWare är gratis och tillgängligt för vem som helst, när som helst, via internet.

I länken finns mer information om OpenCourseWare på engelska