Barry Brown, forskare vid stockholms universitet.
Barry Brown, forskare vid Stockholms universitet.

Bland andra intervjuas Fredrik Blix, som undervisar vid Stockholms universitets mastersprogram i informationssäkerhet, ett område där Stockholms universitet banade väg för akademisk forskning och utbildning redan på 1960-talet. Blix arbetar bland annat med att utveckla standarder för cybersäkerhet som stora delar av världen kommer att följa. Det gör han ihop med både studenter och myndigheter, såväl inom Sverige som internationellt.

En annan av Stockholms universitet forskare, Mats Nilsson, har tagit fram ett smartphonebaserat mikroskop, som genom en 3D-printteknik är enkelt och billigt att producera. Mikroskopet används för att analysera och diagnostisera cancertumörer och infektioner, som tuberkulos, och i kampen mot antibiotikaresistens.

Universitetet är också hem för Mobile Life Centre, som forskar inom mobila tjänster och unika datortjänster, det vill säga tjänster som är allestädes närvarande. Det gör man tillsammans i partnerskap med Ericsson, Microsoft och Stockholm Stad. Barry Brown, en skotsk forskare, som arbetar vid Mobile Life Center studerar samspelet mellan människor och alla slags robotar och varför deras brist på "social kompetens" är ett problem.

Läs hela artikeln på engelska i tidningen The Local som lyfter techforskning vid Stockholms universitet.