Cyber Challenge 2017 anordnades av Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den är en uttagningstävling till den internationella Europafinalen Cyber 9/12 Student Challenge 2017.

Lag SMINO får prischeck av Överdirektör Nils Svartz, MSB. Laget från vänster: Daniel Rzhenetskyi, Martin de Jong, Robin Andreasson
Lag SMINO får prischeck av Överdirektör Nils Svartz, MSB. Från vänster: Nils Svartz, Daniel Rzhenetskyi, Martin de Jong och Robin Andreasson.

 
Sex lag med sammanlagt 29 studenter tävlar i att ta fram nationella säkerhetspolitiska rekommendationer. Cyber Challenge 2017 vill ge studenter med olika akademisk bakgrund en djupare förståelse för de politiska utmaningarna som beslutsfattare står inför i händelse av en cyberkris eller cyberkonflikt.

Tävlingen bygger på ett fiktivt scenario där lagen utmanas att svara på en realistisk cyberattack som utvecklas över tid för att analysera hot mot nationella, internationella och privat sektors intressen. Lagens uppgift är att agera konsulter åt en nationell kommission och ta fram riktlinjer för hantering av krissituationen.

Nya förutsättningar ges under tävlingens gång och lagen får snabbt anpassa sina lösningar efter dessa. Tävlingen hålls i USA, Genève och Australien med olika scenarion skräddarsydda för landet eller regionen.

- Det här är ett bra sätt att utbilda studenter genom upplevelsebaserad inlärning och också att se vilka policy-lösningar de kan komma fram till på så kort tid. Ett annat syfte är att få dessa akademiker att få mersmak för detta och kanske utvecklas inom Cyber-policy. Precis som det saknas personal med teknisk kompetens, saknas även beslutsfattare som förstår Cyber, säger Gazmend Huskaj projektledare för Cyber Challenge 2017 och masterstudent vid DSV.

Juryn består av representanter från universitet, myndigheter och företag med koppling till nationell säkerhet och cybersäkerhet.

DSV:s studenter, lärare och alumner representerade i flera led av tävlingen

Projektledare för hela tävlingen var Gazmend Huskaj och instruktörer under tävlingen var Catharina Ankre och Ida Ek, alla tre även masterstudenter i informationssäkerhet, DSV.

Laget från DSV var Lag SMINO och bestod av masterstudenterna Daniel Rzhenetskyi, Martin de Jong, Robin Andreasson och Stina Sörman. Deras coach var Dr. Fredrik Blix, programansvarig för Masterprogrammet i informationssäkerhet, DSV.

Tävlande från DSV: Daniel, Martin, Robin. På bilden syns också domare, instruktörer och andra tävlande
Tävlande från DSV: Daniel, Martin, Robin. På bilden syns också domare, instruktörer och andra tävlande

 

Domare: Richard Oehme, Chef Cybersäkerhet MSB, Simone Fischer-Huebner, Karlstad Uni och Dr. Lars Nicander, Chef Försvarshögskolan/CATS
Domare: Richard Oehme, Chef Cybersäkerhet MSB, Simone Fischer-Huebner, Karlstad Uni och Dr. Lars Nicander, Chef Försvarshögskolan/CATS

Instruktörer: fr vänster till höger Ida Ek och Catharina Ankre. Båda är masterstudenter på DSV.
Instruktörer, från vänster: Ida Ek och Catharina Ankre. Båda är masterstudenter vid DSV.

 

Daniel (t.v) briefar beslutsfattare. Instruktör är Erik Carnebrink, tidigare kandidatstudent från DSV. Domare på bilden är (närmast) Peter Wallström från PTS, (mitten) Anne-Marie Eklund-Löwinder från IIS, alumn från DSV och (längst bort) Pär L. Gunnarsson, säkerhetschef Ericsson-koncernen.
Daniel (t.v) briefar beslutsfattare. Instruktör är Erik Carnebrink, tidigare kandidatstudent från DSV. Domare på bilden är (närmast) Peter Wallström från PTS, (mitten) Anne-Marie Eklund-Löwinder från IIS, alumn från DSV och (längst bort) Pär L. Gunnarsson, säkerhetschef Ericsson-koncernen.

 

Mer information om DSV:s Masterprogram i informationssäkerhet, 120 hp

Länkar till fler artiklar