Den globala icke-vinstdrivande föreningen ISACA, vilken organiserar cirka 150 000 personer som arbetar med informations- och cybersäkerhet i världen, har officiellt den 16 december 2016 utsett Stockholm University ISACA Student Group till officiellt organ kopplat till ISACA. 

Initiativtagare till studentgruppen är masterstudenter på DSV:s internationella masterprogram inom informations- och cybersäkerhet. Gruppens ordförande är Martin De Jong som säger så här på frågan om deras vision för gruppen:

”Vår vision med ISACA Student Group är att fungera som en länk mellan studenter och arbetsgivare – vi tror att det är viktigt för akademin att ligga nära verkligheten, framförallt för de studenter som snart ska ta klivet ut i arbetslivet är det bra att veta vilka alternativ som finns. Genom Studentgruppen hoppas vi på många intressanta studiebesök och samtal hos och med personer från företag, myndigheter med mera. DSV ligger i Kista, som ofta beskrivs som Sveriges Silicon Valley, men har fram till nu inte haft någon studentanknytning till ISACA, det har vi nu ändrat på.”

Redan nu har man haft ett flertal aktiviteter tillsammans med olika aktörer i branschen. De internationella bolagen KPMG, ett av världens ledande konsultbolag, och HM, en av världens största klädkedjor, organiserade med studentgruppens hjälp en rekryteringskväll för att berätta om sina respektive företag, hur de arbetar med informationssäkerhet samt vilken kompetens de behöver rekrytera.

 

BILD: ISACA Student Group med vänner hos KPMG och HM.

Under hösten har studentgruppen varit medarrangör till Security Dialogues vid DSV som är en seminarieserie där talare från näringslovet varje vecka besöker DSV och berättar om säkerhet. Detta är något som studentgruppen helt kommer att ta över från nästa höst. Studentgruppen har en nystartad hemsida på http://isaca.blogs.dsv.su.se där man i framtiden kan få mer information om deras verksamhet.

Sök masterprogram i informations- och cybersäkerhet!

För dig som är intresserad av att söka till DSV:s masterutbildning inom informations- och cybersäkerhet finns mer information finns på https://sisu.it.su.se/search/info/SMINO. Utbildningen kräver kandidatexamen. Även du som inte läst datavetenskap tidigare är välkommen med din ansökan.

Ansökan görs på antagning.se

Sista ansökningsdag är 15 januari 2016.