Två studenter från DSV:s master- och kandidatprogram har i samarbete med handledare omarbetat sina examensarbeten till vetenskapliga artiklar. Artiklarna är antagna till The 13th Koli Calling International Conference on Computing Education Research. Konferensen hålls i Finland mellan den 14 – 17 november.

Det är kanske inte så välkänt bland studenter att den här möjligheten finns, säger David Silva student på masterprogrammet Data- och systemvetenskap. Det var Åsa Smedberg, studierektor för utbildning på forskarnivå här på DSV som gav mig en hint om vad som krävdes för att få en doktorandtjänst: publikationer. Efter samtal med min handledare arbetade vi om mitt examensarbete till en artikel. Davids artikel undersöker undervisningen på tre lantliga Colombianska lågstadieskolor där varje elev har fått en bärbar dator.

Min handledare tyckte att vårt examensarbete hade bra kvalité och föreslog att vi skulle skriva om den till en artikel och skicka till Koli Carling, berättar Tina Klomsri som skrivit sin artikel tillsammans med Linn Grebäck, båda går på DSV:s kandidatprogram Digitala medier. Artikeln undersöker vilka användningsmönster av Facebook som potentiellt kan stödja informellt lärande bland lågutbildade unga människor i Sydafrika.

David och Tina ser mest fram emot att gå på de andra deltagarnas föredrag på konferensen, lära sig mer och få möjlighet att ställa frågor om andras forskning.

Det är lärorikt att skriva en vetenskaplig artikel och får chansen att komma in i den akademiska världen på riktigt. En bra uppsats lämnar avtryck i samhället i form av ny kunskap och det är en stor inspirationskälla, säger de. Hoppas det här får andra studenter på DSV att göra som oss. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och svarar på frågor om någon är intresserad.

The 13th Koli Calling International Conference on Computing Education Research organiseras av University of Turku (Finland), University of Newcastle (Australia) och University of Eastern Finland.
Konferensen pågår mellan den 14 -17 november 2013.
http://www.cs.joensuu.fi/kolistelut/