Bild på grupparbete. Foto: Headway/Unsplash.
Foto: Headway/Unsplash

Sverige är beroende av omvärlden och det gör oss digitalt sårbara. Vissa myndigheter planerar nu att ta bort allmänt godtagna verktyg för samarbete och ordbehandling och ersätta dem med sämre och osäkra europeiska verktyg. Men kommer det att ge önskad effekt?

”Det är långt viktigare att vi tillser att samhällsviktiga tjänster alltid kan levereras – även om vi har en angripare som vill stänga av dem. Detta gör vi inte genom att sluta oss som land och använda bara ”svenska” tjänster, utan det måste ske genom en rad tekniska, organisatoriska och rättsliga insatser.”

Genom åren är det sekretess och läckta personuppgifter som har debatterats. Det är inte här den stora risken ligger. Vi behöver fokusera på tillgänglighet. Myndigheter behöver ha teknisk beredskap att snabbt flytta it-drift av viktiga tjänster från en leverantör till en annan.

”Om Sverige vill bidra till att lägga grunden för en ”svensk”, snabb, ledande, säker och innovativ molnindustri, så är det bra. Men låt inte Sveriges offentliga sektor och deras anställda få ta kostnaden genom att ge dem dåliga alternativ och verktyg. Detta är en strategi och en kostnad som i så fall måste tas på europeisk nivå.”

Klicka på länken för att läsa hela Fredrik Blixs debattartikel i Dagens industri, 2021-10-15