Fredrik Blix, cybersäkerhetsexpert vid Stockholms universitet.
Cybersäkerhetsexpert Fredrik Blix, Stockholms universitet.

Över hundra länders företag och myndigheter drabbades i maj. Häromveckan var det dags igen när en ny cyberattack började spridas. Det är hög tid att inse: Sverige kommer att utsättas för en omfattande cyberattack med stor påverkan på grundläggande samhällstjänster. Vi måste lära oss handskas med samhällets digitala sårbarhet.

Dagens fokus på att skydda informationen i digitala processer och IT-system måste ändras så att vi i stället skyddar förmågan att tillhandahålla grundläggande samhällstjänster till medborgarna kontinuerligt, och oaktat ­negativa cyberincidenter.

Nu står vi här, sårbara. Vi inväntar ”den ­stora cyberattacken” mot Sverige som vi vet kommer. Vi vet inte exakt vem som kommer att angripa oss, vad skälet kommer att vara, mot vilken eller vilka grundläggande samhällstjänster angreppet kommer att slå eller när det kommer att ske. Men vi kommer att titta tillbaka och säga: Vi visste att den skulle komma, vi visste att vi inte ännu byggt in rätt cybersäkerhet och motståndskraft i våra grund­läggande samhällstjänster, och vi ­visste i detalj hur vi skulle ha kunnat skydda oss.

Vi visste. Men ändå lät vi det vara.

Sverige behöver få ett slut på fragmenterade lagkrav och tillsyn inom cybersäkerhet, möjligen genom en ny cybermyndighet som får ett helhetsansvar för all tillsyn inom området. Vi behöver få fram bättre stöd till företag och myndigheter så att de kan tolka och följa lagkraven och även identifiera och möta sina egna behov gällande cybersäkerhet.

Dagens fokus på att skydda informationen i digtala processer och IT-system måste ändras så att vi i stället skyddar förmågan att tillhandahålla grundläggande samhällstjänster till medborgarna kontinuerligt, och oaktat ­negativa cyberincidenter.

Den stora trähästen är inrullad i Troja. Även om hästar var lika heliga för trojanerna i Grekland som digitaliseringen är för oss, så varnade Kassandra för hästen. Men soldaterna hoppade ut ur den så snart natten sänkt sig, ­dödade vakterna och släppte in det ­stora angreppet ­genom ringmuren. Låt oss undvika det.

Klicka på länken för att läsa hela Fredrik Blixs artikel på Dagens Samhälles webbplats