Porträttbild med Fredrik Blix, doktor i cybersäkerhet, vid Stockholms universitet.
Fredrik Blix, universitetslektor vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Pressklipp. Medarbetare uppger att säkerheten kring inloggning och lösenord är närmast obefintlig, en lista med lösenord finns tillgänglig och tidigare medarbetare har tillgång till Twitterkonton långt efter att de har slutat.

Enligt Fredrik Blix kan attacken ha skett på flera olika sätt. Det kan handla om att någon har lyckats gissa sig till SR:s lösenord eller att det på något vis har röjts, men det kan också vara ett mer ”sofistikerat” hack.

– Jag vet inte vad man har för inställning kring den digitala säkerheten på SR. Jag utgår från att de har flerstegsautenticering på sina konton. Men det här är en indikation på att man måste vara försiktig.

Fredrik Blix menar vidare att säkerhetsluckan kan utnyttjas för att sprida desinformation som kan få allvarliga konsekvenser.

– Public service ska man ju kunna vända sig till i kris, och om någon då publicerar ett trovärdigt meddelande på Ekots Twitter som handlar om till exempel pandemin så skulle ju det kunna leda till att folk vidtar åtgärder i panik.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln "Tidigare medarbetare vittnar om låg säkerhet kring Twitterkonton", 2020-10-10 på SVT:s webbplats.