Vi som arbetade tillsammans med Alfs under dessa år uppskattade mycket alla de insatser han gjorde för DSV. Alfs höll doktorandkurser i teoretisk programvaruteknik, konceptuell modellering och metoder för kravspecificering för programvara. Han blev internationellt känd genom sin bok ”Data Structures – Theory and Practice” (1975), en bok som finns översatt till fem språk och fortfarande säljs. Alfs bidrog även med handledning av DSV:s doktorander.

Alfs var en stor vän av Norden, den nordiska kulturen, naturen och klimatet. Under sina vistelser i Sverige lärde han sig att tala svenska och läste obehindrat svenska tidningar och böcker. Det är med mycket stor saknad vi som samarbetade med Alfs minns honom.

Janis Bubenko jr
Professor emeritus i Informationssystem vid Stockholms universitet och KTH