Professor emeritus Janis A Bubenko jr. Foto: privat.
Professor emeritus Janis A Bubenko jr. Foto: privat.

Under sin utbildning vid Chalmers på 1950-talet kom Janis tidigt i kontakt med datorer och databehandling. Efter ett antal år vid Univac Sverige blev han 1965 en av de först anställda vid den institution vid KTH som numera är institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och finns vid Stockholms universitet.

Under sin utbildning vid Chalmers på 1950-talet kom Janis tidigt i kontakt med datorer och databehandling. Efter ett antal år vid Univac Sverige blev han 1965 en av de först anställda vid den institution vid KTH som numera är institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och finns vid Stockholms universitet.

Här ägnade han sig åt undervisning och forskning inom databehandllngsteknik, informationsmodellering och systemutveckling. Han disputerade på en avhandling om formell beskrivning, analys och utformning av datasystem. Janis arbetade som professor vid Chalmers/Göteborgs universitet och KTH/Stockholms universitet. Han grundade och ledde Svenska institutet för systemutveckling med stöd av staten och svenskt näringsliv. Många EU-stödda forskningsprojekt bedrevs med institutet som svensk deltagare.

Janis vann tidigt internationellt erkännande och deltog mycket aktivt i den globala forskargemenskapen. Han tog även initiativ till Conference on advanced information systems engineering, som nu är världsledande. Janis var en god skribent och författade ett antal betydelsefulla vetenskapliga artiklar och läroböcker inom området. Efter östblockets öppnande stöttade han forskningen i de baltiska länderna, vilket belönades med hedersdoktorat från Riga technical university och University of Latvia.

Janis Bubenko kan räknas bland de mest inflytelserika personerna inom området under 80- och 90-talen, särskilt i de nordiska länderna. Som lärare och forskare var han inspirerande och stödjande. Vi som haft förmånen att arbeta med med Janis minns honom som en god förebild och kollega. Han var en varm och humoristisk person som visste att njuta av livet och som aldrig satte sig själv i första rummet.

Det är med djup bedrövelse vi har mottagit budet om Janis bortgång. Han var en viktig del av våra liv, som handledare, förebild, chef, kollega och vän.

Text: Anne Persson, Janis Stirna, Benkt Wangler och Jelena Zdravkovic, prefekt vid DSV.