Tony Lindgren vid Institutionen för data-och systemvetenskap, Stockholms univeristet och Oded Maimon, professor vid Tel Aviv University, Israel.
Tony Lindgren, Institutionen för data-och systemvetenskap, Stockholms universitet och Oded Maimon, professor vid Tel Aviv University, Israel.

Den internationella konferensen om artificiell intelligens och robotik - ICAIR 2016 - arrangerades av Hong Kong Society of Mechanical Engineers i Kitakyushu i Japan, den 13-16 juli 2016.

Klicka på länken för läsa mer om ICAIR 2016 på konferensens engelska webbplats.