Tony Lindgren
 

Scania och Vinnova satsar tillsammans cirka 23 miljoner kronor på projektet, en summa som fördelas över en femårsperiod. Tony Lindgren, filosofie doktor vid DSV, kommer tillsammans med andra forskare vid DSV att dela på över fem miljoner kronor.

Idag drivs svenska transportsektorns utveckling av krav på bland annat leveransprecision, säkerhet och automation. För att bättre tillgodose kraven, effektivisera fordonstransporterna och reducera kostnader för oplanerat underhåll krävs information kring fordonets hälsostatus.

Under projektet kommer prediktionsmodeller att tas fram för att öka kunskapen om fordonens hälsostatus och sedan användas för att dynamiskt optimera ett planerat underhåll.