Ola Knutsson, projektledare
Ola Knutsson, projektledare

Projektet WIDE (Writing to learn In Digital Environments) syftade till att öka förståelse av hur digitala verktyg påverkar elevers läs- och skrivutveckling när de skriver texter i och utanför skolan och bidra till en förbättrad framtida design av de skriftspråkligt orienterade verktyg som används skolan .Forskarna ville också bidra till att minska klyftan mellan elevers och studenters idag omfattande användning av digitala verktyg och hur de integreras i dagens skolarbete och pedagogiska verksamhet.

- Jag tycker att WIDE projektet har öppnat dörrar för att fördjupa sig om hur unga skribenter konstruerar sin identitet genom sitt deltagande i olika gemenskaper. Det skrivande som vi har studerat visar att skrivandet är inte bara ett verktyg som utvecklar vårt intellekt men också vår röst i en grupp, en gemenskap, ett samhälle, förklarar Tessy Cerratto Pargman.

Projektgrupp

Ola Knutsson, projektledare
Teresa (Tessy) Cerratto-Pargman
Petter Karlström

Externa partners:
Mona Blåsjö, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.
Stina Hållsten, Södertörn Högskola

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektgruppen.

Länkar

WIDE-projektet på DSVs hemsida

WIDE-projektets hemsida

Tidigare forskarintervjuer och info om projektdeltagare

Ola Knutsson

Tessy Cerratto Pargman

Petter Karlström

Mer om Mona Blåsjö

Mer om Stina Hållsten