Teresa Cerratto-Pargman, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Teresa Cerratto-Pargman, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

VattenBlitz 2018 äger rum 25 och 26 maj. Projektledaren Teresa Pargman hoppas få kontakt med minst 250 invånarna som kan hjälpa till att testa vattnet och samla information om vattenkvaliteten från så många ställen som möjligt i sjöar, dammar, diken och vattendrag. Förutom vattentestet, som utförs med ett testkit som universitetet tillhandahåller, vill forskarna också ha fotografier och observationer från platsen för vattentestet.
– Kanske det här är något som kan intressera föreningar och privatpersoner som värnar om miljön eller kanske det finns några lärare som tycker att det här vore intressant att ha i sin undervisning, säger hon.
Deltagarna väljer själva vilken plats de vill undersöka. Med hjälp av sin smartphone rapporterar deltagarna sedan in sina resultat.

Picture of Somya Joshi.
Somya Joshi vid Stockholms univeristet, Institutionen för data- och systemvetenskap.

VattenBlitz 2018 är en del av Vatten Fokus som finansieras av Ground Truth, EU.  Metoden kallas på engelska Citizen observatory- medborgarobservatorium och ger medborgarna möjlighet till en aktiv roll när det gäller datainsamling i sitt närområde och övervakning av föroreningar i naturen. Resultatet från vattentestningen kommer att bli tillgängligt för invånare och beslutsfattare genom Vatten Fokus websajt. Det kan bidra till att identifiera ”stress” i sötvatten och att skydda vattnet i Sverige och på andra ställen i världen.
– Det är värdefullt att många bidrar till en överblicksbild av vattenkvaliteten i regionen, säger Teresa Pargman från Stockholms universitet.

Fakta Vatten Blitz 2018

VattenBlitz 2018 är en kampanj för att samla så många vattenkvalitetsprover som möjligt inom Södermanlands län under helgen 25 och 26 maj. Syftet är att få en överblick av vattenkvaliteten i sjöar, dammar och vattendrag i kommunen. Genom att ta prover på vattenkvaliteten under en begränsad period kan forskarna få en ögonblicksbild av god såväl som mindre god vattenkvalitet och då dra slutsatser om var källor till föroreningar finns, liksom att lära sig mer om hur metoden kan stödja deras forskning. Den första VattenBlitz ägde rum i Flens kommun i oktober 2017. Uppgifterna som samlats in av tiotals medborgare visade att de flesta sjöar och floder hade en bra ekologisk status och att endast 5% av sjöarna visar på algblomningar och förhöjda näringsämnen. Flen VattenBlitz ledde till en öppen dialog mellan medborgare och de lokala myndigheterna.

Fakta Vattenfokus

Vattenfokus är en del av Ground Truth 2.0, ett tre-årigt EU-finansierat projekt som testar att sätta upp sex medborgarobservationer i verkliga förhållanden i världen. Medborgarnas egna observationer ska, med hjälp av modern teknik, internet och mobiltelefoni, komplettera befintliga system och datakällor och leda till en bättre miljö. Mer info om på gt20.eu

Mer information:

Presskontakt:

Teresa Cerratto-Pargman, projektledare, Stockholms Universitet, tel 073 460 57 47, e-post tessy@dsv.su.se