Ämnesrankningen, som presenterades i mitten av oktober, genomförs av Times Higher Education (THE) och använder samma indikatorer som THE har i sin globala universitetsrankning. THE rankar universitet utifrån hur de presterar inom undervisning, forskning, kunskapsöverföring och internationell genomslagskraft. I ämnesrankningen används särskilt kalibrerade viktningar för att passa respektive område.

Listan toppas av de amerikanska universiteten Stanford University och Massachusetts Institute of Technology följt av brittiska University of Oxford. Bland svenska lärosäten delar Stockholms universitet andra platsen med Uppsala universitet.