Ge Sveriges talanger inom cybersäkerhet utbildning inom värnplikten, menar Fredrik Blix.
Cybersäkerhetstalanger ska utbildas till gagn för svenska samhället, menar Fredrik Blix vid Stockholms universitet.

Krönikan av Aurore Belfrage i SvD refererar till ”The Malicious AI Report” som påminner polis och försvar om att ondskefull AI skapar nya risker när terrorister och despoter har samma möjlighet som resten av oss att använda AI till att effektivisera sitt arbete för att hitta våra svaga länkar, våra beteendemönster och knäcka våra koder.

När ond AI vänder på samhällets spelregler blir det viktigt att vi har en intelligent krigsmakt med ett starkt cyberförsvar som ligger steget före och att vi förbereder oss genom att bygga en värnplikt som speglar vår tids hot. Att vi utbildar cybersoldater i att använda AI för att bekämpa artificiellt intelligenta fiender och inför en prestigefylld cybersoldatutbildning som ger högskolepoäng i maskinlärning, programmering och etik för de smartaste och ambitiösaste ungdomarna.

- Vi kan använda detta som ett sätt att tillse att Sveriges talanger inom cybersäkerhet identifieras, får rätt utbildning, och sedan använder sina kunskaper till gagn för samhället", menar Fredrik Blix, doktor och universitetslektor i cybersäkerhet vid Stockholms universitets Institution för data- och systemvetenskap.

Klicka på länken för att läsa krönikan ”Starta prestigefylld cybersoldatutbildning för de smartaste” i helhet på Svenska Dagbladets webbplats, 2018-03-11.

The Malicious AI report

The Malicious AI Report är författad av experter från bland annat Oxford och Cambridge och beskriver att vi kan förvänta oss mer kreativa användningsområden för ondskefull AI. Rapporten föreslår att utvecklare och företag borde fundera på hur deras AI skulle kunna användas för onda ändamål och redan nu bygga in förhindrande mekanismer.

För att läsa mer av Fredrik Blix om ämnet, klicka på länkarna nedan: