Uno Fors, professor, vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Uno Fors, professor, vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Våra liv utspelar sig till stor del på digitala plattformar, men vad får olika typer av digital kommunikation för sociala konsekvenser och vem äger informationen? Anpassar vi vårt beteende till det som belönas på just den plattform vi är inne på? Använder vi de nya plattformarna till att utveckla demokratin? Gör detta digitala sätt att leva oss lyckliga?

Klicka på länken för att se en filmad inspelning av forskarsamtalet från Stockholm universitets Forskardagarna