Foto på Uno Fors, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet
Uno Fors, tandläkare och professor i IT och lärande vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Uno ser många framtida möjligheter med hur IT kan användas på nya sätt i utbildning, jämfört med hur det görs i dag. Ett sätt är learning analytics, som innebär att systemet samlar, mäter och analyserar information från lärandeplattformen om hur lärandeprocessen fungerar.

– På så sätt kan man se var det finns risk att det går snett, och läraren kan få signaler om vilka studenter som behöver extra hjälp och på vilket sätt de behöver hjälp.

Social network analysis är system som tittar på kommunikation mellan studenterna under, till exempel ett projektarbete.

– Det kan man använda för att stimulera studenterna att hjälpa varandra, eller titta på gruppdynamiken och få signaler om när samarbetet inte fungerar.

Uno talar vidare om möjligheterna att lägga in simuleringar i 3D-miljöer, som augmented reality (förstärkt verklighet) i utbildning för att till exempel träna på kluriga problem. Det innebär att man använder en verklighetstrogen miljö vars element förstärks genom animationer eller liknande.

Det Uno ser som mest spännande just nu är simuleringar och visualiseringar i virtual reality (virtuell verklighet), där man rör sig i en helt simulerad omgivning. Inom tandvården har det bland annat använts för att träna utländska tandläkare på hur man jobbar i Sverige.

– Det är bra för att öva på strategier för att hantera svåra patienter i en ganska realistisk miljö. Och det gör inget om du gör fel.

Examinationer och färdighetsbedömning tycker han även kan utvecklas mer – nu är man fast i gamla typen av tentor. Uno menar också att lärosätena behöver komma igång och bli bättre på e-lärande, Sverige har halkat efter på det området.

– Den största svårigheten är att lärarna inte är bra på att använda dessa hjälpmedel. De behöver guidning, men det finns få kurser och få personer som kan utbilda i detta. Det finns många lärare som vill, men de får inte det stödet.

Klicka på länken för att läsa hela artikeln på Tandläkartidningens webbplats (inloggning krävs)