Forskningsprojektet Mobil Online Learning för mänskliga rättigheter erbjuder en online-kurs i mänskliga rättigheter - Haki Zangu (swahliordet för ''Mina rättigheter''). Kursen kan nås och studeras fritt av kenyanerna via en smartphone eller annan form av internetansluten enhet (t.ex. läsplatta eller PC). Planen för att tillhandahålla en swahiliversion av kursen hindras ursprungligen av översättningsproblem. Shem Otina och Michael Ager hade framgångsrikt avslutat kursen, och de anmälde sig så småningom som frivilliga att göra översättningen.

- De har visat en sådan otrolig passion och engagemang. De slutförde uppgiften på ett par veckor - gratis. De kommer också att hjälpa till med granskningen av framtida studenter, säger Will Jobe, projektledare på DSV.

Engagerade studenter
De är båda engagerade i rörelsen för mänskliga rättigheter i Kenya. Som volontärer arbetar de med att stödja program som riktar sig till tonåringar i åldern 13-17 år och till föräldrar med yngre barn - i rollen som kallas "Facilitator". Som de förklarar:

- Utifrån mitt enkla ursprung planerar jag att fortsätta tjäna mänskligheten och förändra mitt samhälle för en bättre framtid, där respekten för mänskliga rättigheter kommer att vara allas ansvar. Jag vill gå vidare och lära mig mer om skydd av barn och deras säkerhet, särskilt när de är online, säger Michael Ager.

- Som en stark samhällsvolontär är min ambition att arbeta i ett projekt som i första hand främjar välfärd i samhållet och förespråkar social rättvisa för alla, som främjar delaktighet och integration antingen internationellt eller i en lokal organisation, tillägger Sem Otina.

De hörde talas om kursen via vänner och hittade informationen på internet. De är nöjda med kursen och vill att andra ska följa den också.

- Som en socialarbetare som betjänar sitt samhälle var kursen mycket viktig eftersom jag också kan dela kunskaper med andra. Jag kan bekräfta människorättsfrågor, påminna människor om att deras rättigheter måste respekteras av staten och också respektera andras rättigheter för att vi ska få ett rättvist samhälle, förklarar Michael Ager.

- Eftersom jag är genusaktivist och hävdar att jämlikhet är en mänsklig rättighet valde jag kursen för att bredda min strategi när det gäller övergripande människorättsfrågor. Jag kommer att använda den kunskapen för att verka för social rättvisa som finns i vårt lands lagstiftning, berättar Shem Otina.

Översättningsarbetet
Översättningsarbetet var en naturlig del av frivilligarbete Michael och Shem har gör i Kenya. De arbetade offline, och det var samtidigt en lärandeprocess för dem. De köpte också en swahili-engelsk ordbok för att hjälpa dem att översätta tekniska ord. De delade upp texterna mellan sig, och de redigerade utkastet gemensamt. En kollega korrekturläste den slutliga versionen.

- Det var ingen stor arbetsbörda i sig egentligen. Vi arbetade passionerat på vår fritid. Vi hade dålig internetuppkoppling i vårt samhälle, så vi var tvungna att åka till stan för att få snabbare internetuppkoppling. Och så hade vi bara en dator som vi delade på, vilket försenade processen, avslutar de.

Mer om projektet Mobile OnLine Learning for Humans Rights

Information om studenterna (in English)

Michael Ager
24 years
I completed my O-Level education and since then I have achieved a certificate on introduction to internet Governance capacity building program through Diplo Foundation, a Graphic designer trained by craft silicon foundation program. As a certified facilitator I volunteer to intervene in evidence based intervention as I facilitate Healthy Choice program that target teenagers age 13-17 yrs and Families matter program that targets parents with children between the aged of 9-12yrs through focus group discussion on Behavior change communication.

Diplo Foundation
Craft Silicon foundation

Shem Otina
23 years
I am currently undertaking a graphic course at a local institution. After finishing my O ’Level in 2009 I joined a community bases organization which primarily deals with ending violence against women and promoting social acceptance to ending gender based violence in our community
I am also trained and certified as a facilitator of Evidence based Intervention by Population Service International to train Healthy Choices which targets adolescents aged 13-17 years and families matter which deals with parents and caregivers with children aged 9-12 years in promoting sexual health of young people.