Astrid Söderbergh Widding
Astrid Söderbergh Widding
 

Digital kultur – vilka möjligheter öppnar sig?

27 nov, kl 20.00-21.00 (15 min efter föreställning ADA), Lejonkulan/Dramaten

När ny teknik erövrar den samtida scenkonsten, uppstår en mängd frågor. Dagens digitala tekniker är redan en realitet i många teatrala produktioner. Hur ser processen ut, när teknik utnyttjas som en jämbördig berättare i ett verk? Går det att hitta en annan hierarkisk ordning för hur man berättar? Och hur påverkar tekniken skådespelarnas arbete och åskådarens upplevelse? Varför är det viktigt med digitalkultur och vad finns det för möjligheter i framtiden?

 

 
Rebecca Forsberg
Rebecca Forsberg
 

Samtal med
Astrid Söderbergh Widding (rektor Stockholms universitet),
Ulrika Holmgaard (vd Svensk Scenkonst),
Willmar Sauter (professor i teatervetenskap SU),
Rebecca Forsberg (konstnärlig ledare Rats Teater)

med Zian Zandi som moderator.

Begränsat antal platser, fri entré i mån av plats.

Samtalet är ett samarbete mellan Dramaten& och Rats Teater, Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet samt Nobelmuseet.

 

Kvinna eller man – hur viktigt är det för framtida forskning?

4 december kl 20.00-21.00 (15 min efter föreställning Lise och Otto), Lejonkulan/Dramaten

När kvinnliga nobelpristagare fortfarande tillhör undantagen finns många frågor att tala vidare om. Vad beror det på att den kvinnliga representationen inom forskningen fortsatt visar nedslående statistik på många områden? Skulle ämnen, fokus och hierarkier se annorlunda ut med en annan fördelning?

 
Louise Barkhuus, Docent Institutionen för data- och systemvetenskap
Louise Barkhuus, Docent Institutionen för data- och systemvetenskap
 

Samtal med
Louise Barkhuus (docent på institutionen för data- och systemvetenskap),
Katarina Nordqvist (Forskningschef Nobelmuseet),
Staffan Bergwik (universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet)
Göran Dahllöf (professor vid institutionen för odontologi Karolinska Institutet och ordförande i Rådet för lika villkor)

med Zian Zandi som moderator. Samtalet sker delvis på engelska.

Begränsat antal platser, fri entré i mån av plats

Samtalet är ett samarbete mellan Dramaten& och Rats Teater, Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet samt Nobelmuseet.

En mer levande medborgardialog med ny teknik?

5 dec kl 20-21 (direkt efter föreställningen Lise och Otto), OBS Scen: Husby Träff
Vi lever i en demokrati, men hur mycket deltar vi i de politiska besluten och i den offentliga debatten? Kan teater och andra konstformer med stöd av ny teknik medverka till demokrati och medbestämmande? Kan den nya tekniken användas på ett sätt som stimulerar verklig dialog? Och vad finns det för svar att hämta i aktuell forskning inom demokrati- och beslutsprocesser?

 
Love Ekenberg, prefekt Institutionen för data- och systemvetenskap
Love Ekenberg, prefekt Institutionen för data- och systemvetenskap
 

Samtal med
Göran Cars (professor vid institutionen för Samhällsplanering och miljö vid KTH),
Love Ekenberg (professor och prefekt för Institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms universitet samt professor i Samhällsplanering och miljö på KTH)
Sofia Wiberg (forskarstuderande, KTH, avdelningen för urbana och regionala studier)

med Zian Zandi som moderator.

Begränsat antal platser, fri entré i mån av plats.

Samtalet är ett samarbete mellan Dramaten & och Rats Teater, Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet samt Nobelmuseet.