Henrik Boström, initiativtagare till workshopen
Henrik Boström, initiativtagare till workshopen

I dag räknar man med att 98 procent av all världens information är digital. Det innebär strålande tider för dem som har verktygen att analysera dessa datamängder och vaska fram guldklimparna i informationsfloden. Det här brukar kallas ”big data”, medan många forskare föredrar begreppet ”data science”. Området har snabbt blivit mycket hett och efterfrågan på kompetens är stor. I en artikel i Harvard Business Review lyfts data scientist fram som "the Sexiest Job of the 21st Century".

I juni genomfördes en första workshop med deltagande från Högskolan i Borås, Stockholms universitet, Blekinge tekniska universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan i Halmstad. Då beslutade man sig för att DSV skulle stå värd för en större workshop under hösten.

- Vi vill knyta ihop forskare nationellt och slå ett slag för området data science, förklarar professor Henrik Boström, initiativtagare till workshopen. Vi vill att forskningsfinansiärer och andra intressenter får upp ögonen för området.

Syftet är att dela erfarenheterna om pågående och genomförda projekt och att stimulera till forskningssamarbete. Förhoppningen är att workshopen ska resultera i gemensamma satsningar.

- En viktig fråga på dagordningen är att diskutera är en gemensam forskarskola, betonar Henrik.

Program för konferensen

Harvard Business Review: Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century

Ytterligare läsning

Data Science – ett hett område (tidigare intervju med Henrik Boström)