Den 1 januari 2015 övertar Åsa Smedberg rollen som ställföreträdande prefekt. Åsa är docent i data- och systemvetenskap och forskar inom e-hälsa mer specifikt på ”communities” inom hälsoområdet. Åsa har funnits på institutionen sedan mitten av 90-talet.

Åsa Smedberg känner verkligen DSV från grunden. Hon började studera på DSV, efter att ha jobbat för en branschförening för finansbolag ett år efter studenten, och på den vägen är det - med några korta konsultuppdrag utanför institutionen. Hon läste ekonomi på gymnasiet och sysslade parallellt med rytmisk gruppgymnastik med mycket träning och en del utlandsresor – och ändå blev det data- och systemvetenskap.

- På något vis förstod jag att det var något på gång. Och jag har alltid gillat systematik men också systemtänkande och att förstå hur saker hänger ihop. Så jag började plugga på DSV när de precis flyttat till Kista. Då var institutionen mycket mindre och det fanns en nybyggarkänsla, berättar Åsa.

Vid mitten av 90-talet fick hon jobb på DSV för att delta i en stor uppdragsutbildning för Posten. Ett spännande jobb med mycket folk – många unga var med och drog igång utbildningen. Åsa blev också inblandad i videokonferensutbildningar med studenter vid flera ”noder” som följde utbildningarna på distans (bla i Kista, Gotland och Chile). Hon undervisade och reste mycket under flera år, hade ansvar för flera kurser per år plus uppsatshandledning.

- Det var verkligen spännande projekt och som var utvecklande för mig, säger Åsa leende.

Vid slutet av 90-talet började hon att forska inom IT-management med Jacob Palme som handledare. Hon ingick i forskningsgruppen Computer Mediated Communication (CMC), och hennes forskning handlade om hur man kommunicerar Inom e-hälsa. 2008 disputerade hon med avhandlingen Online Communities and Learning for Health – The Use of Online Health Communities and Online Expertise for People with Established Bad Habits.

Med många roller
Åsa har haft många roller där hennes intresse för struktur och systematik kommer till sin rätt – roller som hon trivts med. Under sin tid som lärare och doktorand blev hon studierektor för KTH-kurserna inom DSV, och några år senare blev hon studierektor för forskarutbildningen. 2011 blev hon också biträdande prefekt med ansvar för utbildningsfrågor och tidigare i år chef för enheten Informationssystem.

- Det har varit givande att få gå in i den här typen av roller och att få utveckla processerna, och samverka med andra mot gemensamma mål, förklarar Åsa.

Ställföreträdande prefekt
Åsa blir nu ställföreträdande prefekt efter professor Uno Fors som blir prefekt den 1 januari 2015. Själv lämnar hon över chefskapet för enheten Informationssystem till Jelena Zdravkovic.

Och det nya jobbet? Vad kan du bidra med?

- Jag har ett systemteoretiskt tänkande – jag gillar att betrakta verksamheten som en helhet, där delaktighet och gemensamma mål är viktiga – allt för att få ett ”flow”, förklarar Åsa.

Åsa vill också bidra till att lyfta de ekonomiska frågorna och förstärka rutiner för uppföljning. Hon vill ha transparens och skapa verktyg för uppföljning, bland annat av projekten.

- Alla måste vara med och ta ansvar för den gemensamma ekonomin, och det måste vara synligt, betonar hon.

Åsa har haft kvalitetsansvar när det gäller utbildningen – och det ska hon fortsätta med. Hon har varit med och jobbat med uppsatsprocessen och där det nu finns ett stöd via SciPro. Nästa utmaning är att jobba vidare med kvalitetsarbetet i utbildningsprogrammen och fortsätta systematisera och stödja uppföljningen av programmens måluppfyllelse, särskilt med hänsyn till examensmålen.

Åsa kommer att ta ansvar för SenForsk-mötena. De viktigaste frågorna framöver kommer att vara utvärdering av profilområdena och en diskussion inför UKÄs utvärdering av forskarutbildningen.

Rollen som ställföreträdande prefekt omfattar ungefär halvtid. Arbetsordning för rollen som ställföreträdande prefekt fastställs formellt i början av nästa år.

- Jag ser fram emot det här – jag gillar verkligen utmaningar. Jag går in energiskt i allt jag gör. Det är också nyttigt att jag har haft så många olika roller inom DSV, understryker Åsa.

Mer om Åsas forskning
Åsas forskningsintressen handlar om kollaborativt lärande, webbaserade communities och användning av IT för kontinuerligt lärande med tillämpningar inom hälsoområdet. Hon fokuserar på webbaserade hälso”communities” för självhjälpsgrupper. Åsa har genomfört studier av onlinekonversationer i sådana ”communities”.

- Nu senast har jag kommit att fokusera på design av självhjälpssystem för stresshantering. Vi har byggt prototyper av webbaserade holistiska system, och de ska nu kvalitetsäkras och testas, berättar Åsa

Länkar

Åsas blog

Enheten för informationssystem

Forskningsområdet Health Informatics

DSV får pedagogiskt pris 2013