1 mars 2013 undertcknades ett samarbetsavtal mellan Stockholms universitet (DSV),  Kungl. Konsthögskolan och Kungl. Musikhög­skolan.

Parterna kommer att samverka inom ramen för Centrum för konstnärlig och teknisk gestaltning, CATS (Center in Arts and Technology in Society)

CATS ska vara ett gemensamt forum där parterna bidrar med sina respektive kompetenser inom konstnärlig gestaltning och teknik. Tanken är att samverka med övriga samhället i samarbetsprojekt och verka för breddad rekrytering till de konstnärliga utbildningarna i Stockholm liksom till DSVs utbildningar.

CATS har som mål att skapa utbildningar på master- och forskarnivå i ett gränsöverskridande samarbete mellan DSV och de olika högskolorna.

För den gemensamma verksamheten finns en styrgrupp där varje part utser en ledamot. Styrgruppen fastställer verksamhetsplan och budget, utser föreståndare samt fattar beslut i övriga gemensamma frågor.

CATS hemsida