Gunnar Wettergren ska nu ta den nya rollen som ställföreträdande föreståndare för DSVs center eGovlab. Centret eGovlab ska bedriva tvärvetenskaplig forskning nära både uppdragsgivare och finansiärer för att effektivisera offentlig verksamhet. Centret står inför förändringar, och Gunnar ska leda det operativa arbetet och öka samordningen med DSV i övrigt.

Efter fem år lämnar Gunnar Wettergren jobbet som chef för enheten IDEAL för nya uppgifter. Det började med en idé som Gunnar hade att DSV borde göra något inom distansutbildning, och han fick prefektens uppdrag att skapa en enhet - FLEX. Till enheten hörde anställda med anknytning till teknikstött lärande och lärplattformar. Ett par år senare bildades enheten IDEAL, Interaction Design and Learning, genom att forskare inom interaktionsdesign tillkom.

- Jag har investerat mycket tid för att bygga upp den här verksamheten. Det har funkat och varit en plats för nya idéer. Min viktigaste uppgift har varit att få ihop människor och att få dem att utvecklas och växa, berättar Gunnar.

Nu lämnar han över chefsjobbet till professor Staffan Selander. Gunnar understryker att det varit roligt att bygga upp IDEAL och att det verkligen är en aktiv, produktiv och rolig grupp.
- Det är dags för något nytt - fast det känns lite vemodigt, säger han. Men det känns tryggt att lämna över chefsrollen till Staffan.

Nya jobbet
Nu är det alltså dags för nya utmaningar – Gunnar ska förstärka ledningen av DSVs center eGovlab. Centret står inför förändringar – och det är här Gunnar kommer in. Till eGovlab hör ca 10 personer, men sammanlagt har 30-40 personer någon form av knytning till centret. Gunnar tar på sig en nyinrättade roll som ställföreträdande enhetsföreståndare. Föreståndaren Vasilis Koulolias kommer att ansvara för det strategiska arbetet och de internationella kontakterna, medan Gunnar ska svara för det operativa arbetet.

- Det här är något av en utmaning för mig. Det är ett nytt område för min del. Det är också speciellt med att få jobba med något som kan påverka det framtida Sverige, förklarar Gunnar.

För Gunnar är det avgörande att visa att eGovlab finns till för hela DSV. Han vill höja ”imagen” för eGovlab och interagera med resten av institutionen. Genom centrets föreståndare har man koll på alla relevanta EU-utlysningar.

- Vi ska identifiera intressanta calls och bjuder in forskare för att diskutera ansökningar. Jag räknar med att vi ska hjälpa till med ansökningar och koordinera projekt inom DSV. Vi ska få in mer forskningspengar till DSV, betonar Gunnar.

Det är också viktigt att bygga kontakter utanför DSV. Här ska man identifiera och paketera tjänster för myndigheter att delta i arbetet. eGovlab ska vara en neutral mötesplats för offentliga aktörer.

- Vi ska också jobba med innovationsprocessen – att gå från idé via förädling till tekniska projekt och forskning, berättar Gunnar.

Till eGovlab kopplas också DAC (Digital Art Center) som är en publik plats för interaktiva utställningar där besökare kan få se och pröva på nya lösningar.

- Men DAC ska vara ett showroom för hela DSV, betonar Gunnar.

Gunnar kommer även i fortsättning att vara ansvarig för uppdragsutbildning inom DSV. DSV erbjuder uppdragsutbildning som riktar sig både till offentlig och privat sektor.

Länkar

eGovlab
Gunnar Wettergrens blog
Först i Sverige med öppna universitetskurser - intervju med Gunnar Wettergren