ACT samlar forskare som arbetar inom områdena människa-datorinteraktion, social medier och mobilteknologi. Forskningen fokuserar på platsbaserade upplevelser (LX Lab), digital speldesign och spelupplevelser samt teknik för konstnärliga upplevelser. Dessa områden beskriver forskningsteman inom enheten, men forskarna fokuserar på mer specifika problem som t ex hur artistuppträdanden kan stödjas genom mobil teknik eller hur digitala spel kan utformas för att ge spelare uppslukande upplevelser.

Forskningen inom ACT-enheten bygger på kvalitativa forskningsmetoder med betoning på användarperspektiv. Forskarna använder metoder såsom digital etnografi, observation, logdataanalys ("Big Data") och explorativa intervjuer. När det gäller konstnärliga projekt så skapas, genomförs och studeras långvariga föreställningar på plats genom observation och studier med både publik- och skådespelarperspektiv.

ACT ska också fungera som en överbryggande enhet flera separata forskningsgrupper:

Mobile Life Center, ett VINN Excellence forskningscenter
LX Lab, ett tvärvetenskapligt forsknings-lab
RATS teater
Digitala spel och upplevelser spel, forskargrupp

Enhetsföreståndare: Louise Barkhuus

Utbildning
Undervisningen inom ACT fokuserar på grundläggande programmeringskurser samt speldesign och -programmering.

Grundutbildningsansvarig: Henrik Bergström