Enheten för informationssystem (IS) bedriver forskning och undervisning inom teknik och ledning av informationssystem. Ett informationssystem är ett IT-baserat system som lagrar, bearbetar och presenterar information i syfte att stödja arbete och kommunikation inom och mellan organisationer.

Vi är drygt 40 lärare och forskare som undervisar och bedriver forskning inom ämnesområden som databasteknik, verksamhetsmodellering, processhantering, kravhantering, IT-management, affärssystem, systemutvecklingsmetodik, systemintegration, tjänsteorienterad arkitektur och projektledning.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om IS, vänligen kontakta:

För frågor om utbildning på forskarnivå, kontakta enhetsföreståndaren. För allmänna frågor om doktorandstudier, vänligen kontakta DSV:s studierektor, e-post: Sirkku Männikkö Barbutiu

I länkarna nedan finns mer information på engelska om IS.