Enheten för informationssystem (IS) får ny chef den 1 januari 2015. Jelena Zdravkovic är docent och undervisar och forskar inom området verksamhetsmodellering (Enterprise Modeling) med fokus på kravhantering för system, och integration av affärssystem.

Jelena Zdravkovic är född och uppvuxen i Belgrad, där hon också tog sin masterexamen inom Electrical and Computer Engineering Sciences 1996. Efter några år i yrkesverksamhet kom hon till Sverige 2001, och blev hon doktorand på DSV med Prof. Paul Johannesson som handledare.

- Jag kom från industrin och att få Paul som mentor var fantastiskt. Vi hade ett mycket bra samarbete och jag ”växte” med honom, betonar Jelena.

2006 disputerade hon vid KTH, och när hon erbjöds att bli kvar som forskare inom informationssystem på DSV tvekade hon inte. Här fanns ju många kompetenta forskare. Nu är det alltså dags att bli chef för enheten.

- Jag blev förvånad när jag fick frågan om att bli chef för Informationssystem. Jag trodde faktiskt inte att jag var en kandidat, och jag är glad över ledningens förtroende för mig. Jag tackade faktiskt ja utan betänketid, säger Jelena med ett stort skratt.

Enheten för Informationssystem
Enheten Informationssystem (IS) bedriver forskning och undervisning inom teknik och ledning av informationssystem. Ett informationssystem är ett IT-baserat system som lagrar, bearbetar och presenterar information i syfte att stödja arbete och kommunikation inom och mellan organisationer. Till enheten hör ca 40 lärare, forskare och projektanställda inom ämnesområden som verksamhetsmodellering, hälsoinformatik. processhantering, kravhantering, IT-management, affärssystem, systemutvecklingsmetodik, systemintegration, och tjänsteorienterad arkitektur.

- Här på IS finns flera seniora forskare och professorer och också många yngre forskare. Vi har olika bakgrund och kommer från många olika länder. Det är dock min önskan att vi arbetar som "ett" och under paraplyn av en svensk högskola och miljö, betonar Jelena.

Naturligtvis känner hon till enheten efter alla år som forskare på IS. Och hon är också medveten om vad chefsjobbet innebär. Vad är då det viktigaste hon vill bidra med?

- Hörnstenarna är ju människorna, våra syften, och resultaten. Därför är det viktigt att ha en stimulerande miljö, ett forum där vi samlas och där vi kan skapa en vikänsla, förklarar Jelena.

En av utmaningarna är att göra forskningsområdet informationssystem mer synligt och skapa större erkännande för det som görs. En stor del av forskningen är av grundkaraktär och är därför inte så känt utanför den trängre forskarkretsen.

- Vi ska inte bara syssla med grundforskning utan också kunna visa på en mer lösningsorienterad forskning, vi måste kunna på hur vår forskning är tillämpningsbar, understryker Jelena.

Jelena vill satsa på forskning, men betonar att hon vill att alla forskare också ska undervisa.

DSV värd för ledande internationell konferens
DSV står som värd för CAISE 2015 (Conference on Advanced Information Systems Engineering ) - Europas ledande konferensen inom informationssystem – i juni 2015. Det här är den 27 konferensen, och DSV har sökt värdskapet några år. Jelena är både glad och stolt över att DSV nu lyckats.

- Det är nästan som att få olympiska spelen, säger hon leende. Det här är ett mycket prestigefyllt uppdrag.

Jelena är Program Chair för konferensen – ett uppdrag som ofta går till en professor. Och hon hoppas nu att det ska komma många intressanta forskningsbidrag både till huvudkonferensen dessutom till workshopsdelen. Hon hoppas också att få spännande och visionära talare till konferensen.

- Vi räknar med att få in 300 bidrag som ska läsas och bedömas. Det slutliga urvalet av papers till konferensen görs av en Program Board där många erkända forskare inom området ingår, förklarar Jelena.

Flera av enhetens forskare är delaktiga i organisationen: Paul Johannesson, Janis Stirna, Åsa Smedberg, Erik Perjons, Gustaf Juell Skielse, Ilia Bider, dessutom våra doktorander Eric-Oluf Svee och Iyad Zikra.

- Den här evenemanget kommer att bli en häftigt vecka på DSV i juni nästa år, säger hon med ett stort leende.

Mer om Jelenas forskning
Jelena arbetar inom utveckling av informationssystem. Hon undervisar vid flera kurser på kandidat- och masternivå som gäller integration av tjänste- och processbaserade system, och kravhantering för system.

- Jag började med affärsprocessmodellering, men det har blivit mer verksamhetsmodellering. När jag började med det så var det nytt, och jag har utvecklat kurser inom verksamhetsmodellering, berättar Jelena.

I verksamhetsmodellering skapas olika typer av modeller som ”liknar” verksamheten så mycket som möjligt. Det finns modeller för operativa affärsprocesser, för tjänster, för aktörer osv. – och allt ska samlas ihop till en modell för verksamheten som kan mappas mot informationssystem. På senare år har Jelena tagit fokus på kravhantering - en disciplin som avser anpassning mellan behov av system för affärsintressenter, och systemens funktionalitet och kvalitet som skapas.

- Just nu forskar jag med förmåge-baserad utveckling av informationssystem - ”capability-driven development”. CaaS (Capability as a Service for digital enterprises) är ett EU-projekt som koordineras av DSV. Att ha begreppet ”business capability” som underlag för utveckling av informationssystem är ett nytt experiment jämfört med befintliga utvecklingsmetoder. Jag tror att vi kommer att nå signifikanta akademiska resultat i det stora projektet, men även tillämpliga lösningar och verktyg, förklarar Jelena.

Länkar

Om Jelena Zdravkovic

Jelenas blogg

Prisbelönade lärare – Jelena får pengar för sina insatser för att utveckla sin undervisning och pedagogik med IT.

Caas (Capability as a Services for digital enterprises) EU/FP7 project

Enheten för informationssystem

Länkar till IS-enhetens forskningsområden

CAISE 2015 konferens