Fr v Marika Frank, André Steinthorsson  and Elli Eisenhauser
Fr v Marika Frank, André Steinthorsson and Elli Eisenhauser

För drygt två år sedan lades dåvarande Universitetspedagogiskt centrum (UPC) ner, och vid årsskiftet 2012/13 överfördes Elli Eisenhauer, förvaltningsledare, Marika Frank, användbarhetsspecialist och André Steinthorsson, IT-pedagog till enheten för interaktionsdesign och lärande, IDEAL för fortsatt arbete med de centrala IT-stöden för lärande på SU.

- Det finns både för- och nackdelar med placeringen, men nu befinner vi oss i en miljö där man forskar om IT och lärande och här finns därmed en stor förståelse och stort intresse för området, vilket är bra. Däremot är det inte alltid uppenbart för alla att vi arbetar med de centralt tillhandahållna IT-stöden för lärande eftersom vi befinner oss på DSV, förklarar de.

Nytt pedagogiskt IT-stöd
Just nu är de involverade i arbetet med det nya pedagogiska IT-stöd som ska ersätta Mondo inom ca tre år. Förstudien pågår för fullt, och den ska vara klar sista mars. Den ska ge universitetet ett underlag för de viktiga vägvalen när det gäller systemet. Förstudien omfattar även planer för implementering, migrering, utbildning och förvaltning.

- Vägvalen handlar om vi ska ha en helt kommersiell produkt, bygga ihop system, skapa något helt eget eller om vi ska jobba med open source, förklarar Elli Eisenhauer.

Projektet leds av IT-avdelningen och i projektgruppen ingår medarbetare från både IT-avdelningen, DSV och biblioteket. En styrgrupp med representanter från hela SU kommer inom kort att utses av universitetsledningen och en referensgrupp bestående av lärare från alla fakulteter samt en studentrepresentant finns redan och fungerar som bollplank för projektgruppen.

Unik metod
Användarfokus och användarcentrerad utveckling är viktiga principer i arbetet. Just nu pågår den bärande delen av förstudien som utgörs av observationer och intervjuer med 25 personer från hela SU – studenter, lärare och administratörer.

- Vi är två personer vid varje intervju under ett tvåtimmars möte. Vi studerar användarmönster, beteenden, värderingar, drivkrafter och försöker förstå vad användarna vill uppnå och varför, berättar Marika Frank, en av intervjuarna.

Projektet arbetar utifrån systemutvecklingsmetoden Effektstyrning av IT som redan används både inom privata näringslivet och i annan offentlig verksamhet.

- Inom högskolevärlden har det här arbetssättet ännu aldrig använts för kravställning av den här typen av IT-stöd, så vi ligger i framkant, betonar Elli Eisenhauer. Vår förhoppning är att kunna implementera något som är mycket bättre för verksamheten än dagens IT-stöd.

André Steinthorsson kommer in i projektet in i ett senare skede när krav på och planer för hjälpdokumentation, användarstöd och utbildning ska tas fram, det stöd som behövs för ett smidigt införande av det nya systemet.

Lektorn och forskaren Petter Karlström på DSV har sett en möjlighet att även dra nytta av insamlade intervjudata för att studera begreppsanvändningen bland användarna. Tanken är att arbetet ska utgöra en explorativ förstudie som kan leda till större studier i ämnet.

Läs mer

Projektets hemsida

Om Effektstyrning
Socialstyrelsens utvecklingsblogg

Enklare vardag - Örebro kommun

Övriga länkar

Nu läggs grunden för framtidens lärandemiljöer – projekt om framtidens lärandemiljöer vid Stockholms universitet

IDEAL (enheten för interaktionsdesign och lärande)