Ideal (enheten för interaktionsdesign och lärande) bedriver projekt, forskning och utbildning inom områden som design för lärande, mobilt lärande, sociala medier och lärande, flexibelt lärande, spel och simulering för lärande, människa-maskin-interaktion och kommunikations- och lärandesystem. Det handlar om att skapa teknik och didaktiska/pedagogiska modeller för att göra utbildning smidigare och mer studentcentrerad. Enheten utvecklar också distanskurser och ger stöd vid framtagandet av distanskurser. Till enheten hör 50 personer – forskare, lärare, tekniker och administratörer.

Staffan Selander kom till DSV som forskare i början av 2013 från Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Staffan har i sin forskning under det senaste decenniet fokuserat frågor som rör design för – och i – lärande, och de (digitala) gränssnitt som eleverna möter. Han är också huvudredaktör för on-line tidskriften Designs for Learning.

För något år sedan fick Staffan också rollen som koordinator för forskningen inom profilområdet Design för lärande, DEL, vilket nu också har blivit ett ledande forskningsområde vid SU. Han beskriver sig ofta som nyfiken med lust för nya utmaningar, och nu är det alltså dags för nästa roll.

Men varför tar du på dig ytterligare uppdrag?

- När jag fick frågan så bad jag om en timmes betänketid. Och det är lång tid för mig, säger Staffan med ett brett leende. Jag tackade ja eftersom jag har lust, och jag har idéer.

Staffan är imponerad av den kompetens som finns inom DSV i allmänhet och Ideal i synnerhet. Han menar det verkligen en stimulerande och vital miljö. Här finns så många duktiga människor och en kreativ miljö – något som blivit ännu bättre i de nya lokalerna i NOD.

Vad kan du bidra med?

- Jag har verkligen lust att ha det här jobbet, och jag har 3-4 idéer om vad jag vill göra. Jag är bra på att sätta igång saker, jag är effektiv och jag får saker gjorda. Och jag gillar inte långa möten, säger han med ett stort skratt.

Uppgiften som enhetschef kommer att ta 30-40 % av Staffans arbetstid. Jobbet innebär ekonomi, administration, personalfrågor och verksamhetsstyrning. Staffan har haft chefsroller förut, och medger att ”vardagsrutiner” inte är det roligast han vet. Men att utveckla verksamheten ser han fram emot. Och han har idéer till vad han vill göra:

  1. Förbättrad kommunikation inom avdelningen
  2. Utveckla forskningen inom IDEAL – få igång diskussionerna inom avdelningen
  3. Inrätta ett råd om 5-6 personer med representanter för olika delar av verksamheten. Forskare, lärare och administratörer
  4. Få igång informationen inåt och utåt:
  • samtal kring forskningsteman som ska spelas in och läggas ut på nötet
  • öppna seminarier – kring teori och metodikfrågor för doktorander och forskarkollegor

Redan nu arbetar några av forskarna inom området med en bok om design för lärande, och Staffan planerar för tre öppna föreläsningar i vår. Och vi kommer säkerligen att se ytterligare förändringar när Staffan tillträder vid årsskiftet.

- Det här är ett gäng bra individer. Nu kör vi – det blir en rivstart, avslutar Staffan.

Länkar

Tidigare intervjuer med Staffan

Om enheten Ideal

Tidskriften Design for Learning

Profilområdet Design för lärande