Enheten för systemanalys och säkerhet (SAS). Studien av komplexa och dynamiska system som beskriver och definierar världen och samhället måste tas baserat på okomplett kunskap, osäkerhet och tidsbegränsningar är systemanalysens forskningsfokus. Detta reflekteras också  i de olika problem som adresseras och blir lösta, så som skapandet av policyn både på lokal, nationell och internationell nivå. Detta inkluderar även påverkan på miljön och försäkringstrategier av publika och privata egendomar, i händelse av naturkatastrofer, folkhälsan och strategiska företagsbeslut. Områdets mångfald baseras på matematik, statistik, filosofi, psykologi och ekonomi. Spektrumet av huvudaktiviteter täcker ämnen som beslut- och riskanalys, data mining  och simulering av komplexa system.

Ett antal andra aspekter av komplexa dynamiska system är säkerhet, integritet och pålitlighet. Dessa är nödvändiga element vid mötet med och lösningen av de utmaningar som uppstår i informationssamhället och accepterandet av dess potentiella fördelar för varje medborgare. Att förstå och applicera principerna av säkra, stabila och pålitliga system, hur man gör dem hållbara och tillförlitliga vid närvaron av olika hot, fientligt beteende och okunskap, men samtidigt användarvänliga och säkra för generativa mänskliga aktiviteter som använder sig av den senaste kommunikationsteknologin är bland huvudobjektiven inom forskningsrådet i cybersäkerhet och forensik.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer om SAS, vänligen kontakta:

För frågor om forskarutbildning, kontakta enhetsföreståndaren.

I länkarna nedan finns mer information om forskning vid SAS.