Uno Fors kom till DSV 2010 som professor i IT och lärande och blev ställföreträdande prefekt något år senare. Nu tar han över rollen som prefekt från 1 januari 2015. Han ser fram emot utmaningen att utveckla institutionens tre roller – inom utbildning, forskning och kontakter med samhället.

Bakgrund
Uno Fors är inte utbildad data- och systemvetare, men i hans forskning har alltid IT-stöd haft en framträdande roll. Uno är från början tandläkare, men redan under doktorandtiden började han att intressera sig för visualiseringar med hjälp av datamodeller. Avhandlingsarbetet kring matematiska modeller ledde till ett intresse för visualisering, simuleringar och virtuella patienter. Redan vid mitten av 80-talet testande han programmeringsmodeller för att skapa simulerade patienter och simulerade patientmöten.

- Simulering ger möjlighet att träna sig att lösa medicinska och andra problem – alltså ett problembaserat lärande. Mitt fokus är på det pedagogiska – att skapa motivation och engagemang hos användaren, betonar Uno.

Uno kom till DSV 2010 från Karolinska Institutet där han var professor i medicinsk pedagogisk simulering. På DSV ville ha pröva sina idéer på IT-stöd i lärande på andra områden än det medicinska och utvecklade simuleringsmodeller även inom juridik, lärarutbildning och specialpedagogik. Ett år senare blev han ställföreträdande prefekt.

Ny prefekt på DSV
Nu är det dags att ta över rollen som prefekt för den största institutionen inom Stockholms universitet. Uno har varit prefekt två gånger tidigare på Karolinska Institutet – senast för LIME (Institutionen för lärande, informatik, management och etik), en institution han också skapade.

- Jag har alltså 10 års erfarenhet som prefekt – vilket är en tillgång. Karolinska Institutet och Stockholms universitet är två helt olika universitet, men prefektrollen är trots det mycket lik, förklarar Uno.

Som ställföreträdande prefekt har Uno också fått goda inblickar i DSVs verksamhet. Han har också haft goda möjligheter att lära sig hur Stockholms universitet fungerar. Han har haft flera rektorsuppdrag – han är bl a projektledare för arbetet med framtidens lärandemiljöer, och uppdrag inom samhällsvetenskapliga fakulteten där han bl.a. är ordförande i docenturnämnden. Båda dessa roller kommer han att fortsätta med.

- Jag har lärt mig mycket om universitet på så vis – det är som jag gått en snabbkurs i hur universitetet fungerar, säger Uno med ett stort skratt.

Så Uno känner sig väl förberedd för att ta över prefektrollen. Han tillträder den 1 januari 2015, och han ser verkligen fram emot uppgiften. Han vill ännu inte komma med några konkreta programförklaringar när det gäller DSVs verksamhet, men lyfta fram några saker.

- Jag tycker att DSV är en mycket bra institution. Det är inga stora saker som måste göras – men det finns saker som kan utvecklas, säger han.

Uno ser fram emot att kunna få jobba med undervisningen vid DSV. En av anledningarna att han kom till DSV var just att Stockholms universitet satsar på undervisning. DSV är en ledande institution inom IT-utbildning, med en mängd program och kurser som attrahera stora mängder studenter.

- De nya lokalerna i NOD ger oss en fantastisk möjlighet att utveckla undervisningen med både campus- och nätbaserade inriktningar, förklarar han.

Uno hoppas också på ökade samarbeten med lärosäten både nationellt och internationellt och på utvidgad uppdragsutbildning.

Men självfallet vill Uno också jobba med forskningen. Han har varit med om en tid då DSV gått från att vara en undervisande institution till en institution med stark forskning. Det har varit en period med expansiv tillväxt.

- DSV har en mycket stark forskning på många områden, understryker Uno. En del av detta syns inte så mycket, och det vill jag ändra på. Min vision är att vi blir internationellt erkända som en ledande organisation inom flera områden.

Uno räknar också med att se över det administrativa stödet så att det ska hjälpa lärare och forskare vid institutionen att kunna bli effektivare.

Uno ser särskilt fram emot att verka för DSVs kontakter med samhället utanför institutionen – särskilt då när det gäller kontakter i Kista. Han ingår i Electrumstiftelsens styrelse och i några av dess arbetsgrupper. Närvaron i Kista Science City gör DSV till en av de mest intressanta akademiska miljöerna i Europa.

- Det här är jättespännande – det är en häftig plattform att verka på. Det tar kraft och tid, men ger mycket tillbaka, förklarar Uno.

Uno ser med tillförsikt fram emot några intressanta och utmanande år som prefekt för DSV.

- Det här ska bli jättespännande och väldigt roligt. Jag vill tacka för förtroendet och alla som stött mig i detta, avslutar Uno.

Kortfakta

1980 blev han legitimerad tandläkare, Karolinska Institutet.
1990 disputerade han med en avhandling om en matematisk modell för nervimpulser och smärta.
1980-1988 arbetade han som klinisk lärare och forskare på odontologiska fakulteten vid Karolinska Institutet.
1988-1998 var Uno Fors projektledare och lärare vid institutionen för medicinsk informatik och pedagogik.
1998-1999 var han gästforskare vid Emory University i Atlanta, USA.
2001 prefekt för institutionen för Humaniora, Informatik och Samhällsvetenskap (HIS), KI.
2002-2010 prefekt för institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), KI.
2000 fick han Karolinska Institutets pedagogiska pris för sina insatser inom medicinsk pedagogisk simulering.
2002 belönades han med European Academic Software Award för eLearningsystemet SvalSim.
2007 blev han professor i medicinsk pedagogisk simulering vid Karolinska Institutet.
2010 professor i IT och Lärande vid Stockholms universitet
2011 Ställföreträdande prefekt på DSV

Ytterligare läsning

Nu läggs grunden för framtidens lärandemiljöer - om projektetet framtidens lärandemiljöer inom Stockholms universitet
"Jag vill göra samhällsinsatser" - forskarporträtt av Uno Fors