Omsättning: 232 mkr

Anställda

Antal anställda: 169
Antal professorer: 16
Antal gästprofessorer: 0
Antal lektorer: 31

Utbildning

Antal magister- och mastersprogram: 8
Antal kandidatprogram: 8
Antal fristående kurser: 13

Studenter

Totalt antal studenter: 5 054, varav 2 246 kvinnor (44 %)
Antal nyantagna studenter på kandidatprogram: 570
Antal nyantagna studenter på masterprogram: 364
Antal forskarstuderande: 87
Antal licentiatexamina: 1
Antal doktorsexamina: 7

Antal vetenskapliga publiceringar

Granskade konferensbidrag: 105
Granskad tidskriftsartikel: 78
Bokkapitel: 24
Bok: 6
Keynote speech: 1