Den 1 januari blir Tessy Cerratto koordinator för profilområdet Design för lärande, DEL. Tessy är docent och har varit på DSV sedan 2003. Och nu ser hon fram emot att koordinera DSVs forskningsinsatser inom om ett av DSVs viktigaste områden.

Tessy Cerratto Pargman är docent inom människa-dator interaktion, och hon har doktorerat inom kognitiv psykologi. Hon är intresserad av hur teknik medierar lärande och skrivprocessen.

- Jag har alltid intresserat mig för språk ur ett sociokulturellt perspektiv– och jag tycker att studera själva skrivandeprocessen är komplex, fascinerande och så häftig, förklarar hon.

En viktig del i hennes forskning är att utveckla verktyg som utmanar lärandet. Just nu jobbar Tessy inom ett VR-projekt ”Places” som startade i januari 2013, som handlar om hur mobilteknologin integreras i grundskolan. Hon studerar hur det fungerar och inte fungerar, vad som krävs av lärarna och av skolan och vad det betyder för lärandet.

Profilområdeskoordinator
Hon har precis byggt sin egen forskningsgrupp - Critical Collaborative Computing – och nu är det dags att ta på sig rollen som koordinator för forskningen hela området Design för lärande.

Hur känns det att få det här jobbet?
- Jag ser det som en möjlighet, min chans att vidareutveckla ämnet "Designs for learning", men också stödja utvecklingen av en grupp med så många glada, positiva och kompetenta människor. Alla brinner för utforskandet av nutida frågor som rör lärandepraktiker, socio-materialitet och teknologier ur ett tvärdisciplinärt perspektiv.

Design för lärande inkluderar delområden som t ex mobilt lärande, spelbaserat lärande, simuleringar. DEL knyter även an till multimodala perspektiv på kommunikation och lärande, med fokus på såväl formella som informella lärmiljöer. Det handlar om att bidra till utveckling av nya verktyg och redskap, men också utveckling av tankemodeller och redskap för att bidra till en ny syn på lärande och förändringsprocesser. Tessy kommer att jobba med olika tematiska grupper inom det stora DEL-området.

Vilka är de stora utmaningarna?
- Utmaningarna ligger i att fortsätta profilera Designs for Learning internationellt,  som ett område som bidrar till den viktiga samhällsdebatten om hur lärande och undervisning kommer att se ut i tio år framåt, men också att utveckla profilområdet teoretiskt och metodologiskt, säger Tessy.

Länkar

Om profilområdet Design för lärande

Tessy Cerrattos blog

Det här är det bästa jobb man kan ha” - forskarintervju med Tessy Cerratto