Institutionsledning

Styrelse

Från och med 2018-01-01 till och med 2020-12-31.

Permanenta ledamöter

Valda ledamöter

Lärare/forskare

Teknisk/administrativ personal

Studeranderepresentanter

Representant för forskarstuderande

Sekreterare