Dataföreningen Kompetens avancerar inom området för högre vidareutbildning med nytt samarbete. Tillsammans med Institutionen för data-och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet lanseras kursen Business Intelligence med affärssystem.

Information är idag en lika viktig tillgång som personal och kapital. Mängden data ökar lavinartat och det blir allt viktigare att förstå värdefulla mönster. Business Intelligence (BI) är ett samlingsnamn för processer, metoder och IT-system för att bättre förstå sin omvärld och sin verksamhet och därmed kunna fatta bättre beslut.

”Vi har sett ett ökande behov av en vidareutbildning som adresserar hur du landar Business Intelligence i ditt affärssystem. Tillsammans med Stockholms universitet kan vi nu erbjuda en kurs som bidrar till en bredare syn på, och en ökad förståelse för, hur BI implementeras och används för att effektivisera och stärka konkurrenskraften.” säger Marie Ställvik Sandberg, vd för Dataföreningen Kompetens.

”Vi är stolta över att kunna samla flera BI-kompetenser i en och samma kurs: beslutsstöd, verksamhetsstyrning och affärssystem. Samarbetet med Dataföreningen Kompetens ger oss nu möjlighet att nå ut till nya spännande målgrupper”, säger Gustaf Juell-Skielse, chef vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Om Business Intelligence med affärssystem

Business Intelligence med affärssystem är en tredagars kurs som stärker organisationens förmåga att implementera BI i verksamhetens system och dra nytta av investeringen. Under kursdagarna varvas teoretiska föreläsningar med praktiska gruppövningar. Diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande är centralt. Avslutningsvis får deltagarna möjlighet att utveckla en handlingsplan för den egna organisationen.

Kursen riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer som planerar och arbetar med att införa processer och system för Business Intelligence. Kursprogram finns på www.dfkompetens.se/bia

 

För ytterligare information om Dataföreningen Kompetens, vänligen kontakta:
Marie Ställvik Sandberg, vd
Tel direkt: 08-510 638 81
E-post: marie.s@dfkompetens.se

 

Om Dataföreningen Kompetens
Dataföreningen Kompetens är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerande vidareutbildningar. Bolaget startades 2000 av Dataföreningen i Sverige och är föreningens utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT relaterade yrken. Årligen arrangeras över 150 utbildningsaktiviteter - både öppna schemalagda och företagsinterna. Läs mer på www.dfkompetens.se

Om Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap
Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) tillhör den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. Läs mer på www.dsv.su.se
 

Mer information

Gustaf Juell-Skielse, föreståndare för Enheten för Informationssystem, vid Institutionen för data- och systemvetenskap.

Marie Ställvik Sandberg, vd, Dataföreningen Kompetens.