Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, vid Stockholms universitet har tagit del av Högskoleverkets granskning av utbildningar. Kandidatnivån i utbildningen data- och systemvetenskap har fått betyget hög kvalitet. Masterutbildningen i data- och systemvetenskap, som är ett av flera masterprogram vid DSV, får däremot kritik av Högskoleverket.

- Examensarbeten, som är det Högskoleverket lägger stor vikt vid, är en del av utbildningen och det vi kritiseras för vet vi redan om. Vi har redan för två år sedan lagt om utbildningen, så det Högskoleverket kritiserar oss för finns inte kvar. Vi arbetar aktivt med detta och har under de senaste två åren tillfört stora resurser och helt förändrat processerna kring uppsatshanteringen och skrivandet, vilket nu får ett stort genomslag, säger DSV:s prefekt Love Ekenberg.

- Det måste understrykas att det nya utvärderingssystemet inte i alla avseenden är rättvisande för att bedöma utbildningar av den typ som DSV har. Vi bedriver till största delen utbildningar för studenter som ska fungera bra inom sina yrkesroller. Vi har ett mycket aktivt samarbete med det omgivande samhället och näringslivet samtidigt som vi uppmuntrar kreativitet och ger praktiska kunskaper. Studenterna som gått våra utbildningar är eftertraktade och över 80 procent får jobb redan under eller kort efter utbildningen. I allmänhet med bra löner. Resultatet av det kan inte i första hand mätas med skriftliga examensarbeten, säger Love Ekenberg.

För mer information kontakta gärna:

Love Ekenberg, professor och prefekt Institutionen för data- och systemvetenskap, tfn 08-16 1679, e-post lovek@dsv.su.se

Uno Fors, professor och ställföreträdande prefekt Institutionen för data- och systemvetenskap, tfn 08-674 7479, e-post uno@dsv.su.se

Läs mer

Läs mer i rektors blogg>>

Love Ekenberg, prefekt, Institutionen för data- och systemvetenskap