Välkommen till vernissage och pressvisning av utställningen:


Konstutställningen Föreställningar om det gemensamma handlar om offentliga rum, privata nätverk och konsten att organisera kollektiv mening. Utställningen öppnar den 25 augusti i och omkring Husby konsthall, och den 26 augusti i Studion på Moderna Museet. Dessutom kommer man att kunna ta del av utställningen på nätet, via Radio Peyvand på internet, i Kista m.fl. platser.             Bild: Open space av Anna Hesselgren. Fotograf: Henrik Eriksson

 Utställningen Föreställningar om gemensamma rum har initierats av Karin Hansson som är konstnär och doktorand vid Stockholms Universitet i Kista/Kungl. Konsthögskolan. Utvecklingen av utställningsidén är gjord i samarbete med konstnärerna Johanna Gustafsson Fürst som arbetar med Kista teater och Thomas Liljenberg som driver Kista Art City. Utvecklingsarbetet har utvidgats successivt till en större grupp konstnärer och forskare som arbetar med liknande frågor från olika perspektiv. Dessa är Stefan Rusu, Nomeda & Gediminas Urbonas, Shakir Attiyah, Per Hasselberg, Nils Claesson, Shiva Anoushivani, Åsa Andersson Broms, Aron Larsson, Love Ekenberg, Göran Cars, Anna Hesselgren, Ingrid Jansson, Siri Tolander, Greta Weibull, Shida Shahabi, Patricia & Natalia Aramburu, Giacomo Castagnola, Daniela Lazoroska, Mirko Lempert, Nathalie Wuerth, Rut Karin Zettergren, Ami Kohara, Valentin Brutaru och Jacquelyn Davis.

Utställningen Föreställningar om det gemensamma är en plattform för forskning, där de utställande konstnärerna och forskarna ser konsten som en möjlig praktik för att utforska gemensamma rum. När är det offentliga gemensamt? Tänker vi på det offentliga per automatik som något gemensamt? När vi säger t. ex. offentlig konst, skulle vi lika gärna kunna säga gemensam konst? Utgångspunkten för det här konstprojektet är att undersöka skillnader och likheter i betydelsen och upplevelsen av gemensamt och offentligt. Den geografiska utgångspunkten för utställningen är Rinkeby-Kista, en av Stockholms – och Sveriges – mest expansiva stadsdelar.

Projektledare Karin Hansson säger: "På den här platsen tydliggörs de nya verkligheter globaliseringen har skapat. Här lever olika socioekonomiska världar på samma gång inlindade i och separerade från varandra. Och här ställs statens lokala inflytande mot globalt spridda intressen. För den enskilde har det blivit svårt att veta var gränserna för det gemensamma rummet går och att orientera sig i de rum man delar med andra. Utställningen visar de enskilda konstnärernas subjektiva reflektioner för att ringa in uttrycken för en svårfångad gemensamhet, på torg, i trappuppgångar och under tv-soffor."

 

Pressvisning den 24 augusti, kl 11.30-13.30, i Husby konsthall. Osa till karin.hansson@kkh.se senast den 24 augusti.

Vernissage 1 på Husby konsthall lördag den 25 augusti kl 12-18. Invigningstal kl 13.30 av Kungl. Konsthögskolans rektor Måns Wrange och professor Love Ekenberg prefekt vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Vernissage 2 i Studion på Moderna Museet den 26 augusti kl 14-15 och kl 15-17 samma dag presenteras konstnärerna i ett seminarium organiserat av Rumänska kulturinstitutet.
Seminarier anordnas under utställningstiden. För program, se bifogad pdf. (154 Kb)

Platser och öppettider för utställningen
Utställningen i Husby konsthall är öppen tisdag-söndag kl 12-17. Plats: Husbystigen 8, T-bana Husby.
Utställningen i Studion på Moderna Museet, Skeppsholmen, är öppet tisdag kl 10-20, onsdag-söndag kl 10-18.

 

Projektet är finansierat av Formas och en del av forskningen vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, och Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungl. Tekniska Högskolan, och sker i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, Stockholms dramatiska högskola, Association for Temporary Art, Centrum för gestaltning, Husby Konst & Hantverksförening och Rumänska kulturinstitutet.

För mer information kontakta projektledaren Karin Hansson, karin.hansson@kkh.se 0708-737813.
För mer information om projektet och om de platser där utställningen kommer att visas/sändas: www.performingthecommon.se

Presskontakt
Anne Joki Jakobsson, informationsansvarig, anne.joki.jakobsson@kkh.se,
08-614 40 31 / 070-750 40 10. www.kkh.se


 

Mer information

Här kan du läsa mer om utställningen "Föreställningen om det gemensamma">>

Pressvisning den 24 augusti, kl 11.30-13.30, i Husby konsthall. Osa till karin.hansson@kkh.se senast den 24 augusti.

Vernissage 1 på Husby konsthall lördag den 25 augusti kl 12-18. Invigningstal kl 13.30 av Kungl. Konsthögskolans rektor Måns Wrange och professor Love Ekenberg prefekt vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Vernissage 2 i Studion på Moderna Museet den 26 augusti kl 14-15 och kl 15-17 samma dag presenteras konstnärerna i ett seminarium organiserat av Rumänska kulturinstitutet.

se bifogad pdf. (154 Kb)

Platser och öppettider för utställningen:
Utställningen i Husby konsthall är öppen tisdag-söndag kl 12-17. Plats: Husbystigen 8, T-bana Husby.

Utställningen i Studion på Moderna Museet, Skeppsholmen, är öppet tisdag kl 10-20, onsdag-söndag kl 10-18.