Pressinbjudan

Välkommen till det första seminariet i serien Föreställningar,  Dialoger och Affirmationer. En seminarieserie om konst och samhällsbyggande i anslutning till konstutställningen Föreställningar om det gemensamma på Husby Konsthall.

Deltagare i seminariet är Sofia Wiberg (forskare Urbana studier, KTH), Shiva Anoushirvani (konstnär),  Bahman Motaei (Radio Peyvand), Rouzbeh Djalaie (Norra Sidan), Greta Weibull (konstnär), Karin Hansson (konstnär), Paula Uimonen & Aron Larsson (forskare Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, Stockholms universitet).

Johanna Gustafsson Fürst om seminariet: ”Vad betyder mediernas bilder för en plats? Vem tar plats i sociala nätverk på Internet? Utifrån deltagarnas skilda perspektiv belyses frågan om nya och traditionella mediers betydelse för plats och identitet. Utgångspunkten är bilden av Husby och en konstutställning som kretsar kring frågor om plats, representation och medieringens roll i skapandet av det gemensamma.”

Under utställningsperioden 25 augusti – 23 september organiseras seminarier varje tisdag 17–20. Information om övriga seminarier finns här: http://performingthecommon.se/seminars, för mer information kontakta Johanna Gustafsson Fürst seminarier@performingthecommon.se

Mer information om Föreställningar om det gemensamma
Mer information om utställningen Föreställningar om det gemensamma på Moderna museet och i Husby konsthall finns på: http://performingthecommon.se
Ett detaljerat program med karta kan laddas ned från: http://performingthecommon.se/performingthecommon_info.pdf

Adresser och öppettider
Utställningen i Husby konsthall är öppen tisdag-söndag kl 12–17. Plats: Husbystigen 8, T-bana Husby.
Utställningen i Studion på Moderna Museet, Skeppsholmen, är öppet tisdag kl 10–20, onsdag-söndag kl 10–18.


Projektet är finansierat av Formas och en del av forskningen vid institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, och Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid Kungl. Tekniska Högskolan, och sker i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, Stockholms dramatiska högskola, Association for Temporary Art, Centrum för gestaltning, Husby Konst & Hantverksförening och Rumänska kulturinstitutet.
 

 

Datum 4 september

Tid kl 17–18 Visning av utställning. kl 18–20 Samtal

Plats Husby Konsthall, Husbystigen 8, Kista (T-bana Husby)

Mer information
kontakta Karin Hansson, karin@temporaryart.org,

+46- (0)708-737813.