Säkerheten vid användning av e-tjänster på nätet är en fråga som med den tekniska utvecklingen blir allt viktigare. I ett europeiskt forskningsprojekt som Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet ingår i ska man vidareutveckla tillämpningen av e-legitimationer i Europa, målet är att skapa en gemensam europeisk metod för elektronisk identifiering av både juridiska och fysiska personer.

Projektet STORK 2.0 kommer att underlätta medborgares och företags rörlighet inom EU och förbättra den digitala inre marknaden för offentliga och kommersiella tjänster, även i linje med Tjänstedirektivet. Lösningar kommer att utvecklas i samråd med marknaden, genom möten med representanter för näringslivet och även de länder som inte deltar i projektet, för att ge dem största möjliga inflytande på EU:s framtida gemensamma eID-lösning.

I det första STORK-projektet medverkade Skatteverket med tjänsten Address Declaration. I STORK 2.0 har E-legitimationsnämnden delegerat till Stockholms universitet att representera Sverige. Stockholms universitet kommer samtidigt att medverka i piloten för E-lärande och akademiska meriter. Sveriges kommuner och landsting medverkar genom CeHIS i en pilot för E-hälsovård.

– De stora pilotprojekten är hörnstenar för genomförandet av gemensamma lösningar som kommer att underlätta offentliga tjänster online i hela Europa. STORK 2.0 kommer att etablera ett nära samarbete med dessa projekt och ta ett betydande och banbrytande steg i utvecklingen för att identifiera och autentisera både juridiska och fysiska personer, säger Ana Maria Piñuela Marcos, talesperson för STORK 2.0 projektet.

Ytterligare information
Arvid Welin, Institutionen för data- och systemvetenskap, tfn: 073 460 27 90, e-post:  arvid.welin@dvs.su.se
 

STORK 2.0 hemsida: http://www.eid-stork2.eu