Sveriges äldsta IT-institution

Redan år 1966 började DSV att bedriva utbildning och forskning inom IT, genom att blanda systemvetenskap i ett samhällsvetenskapligt perspektiv med tillämpad datavetenskap och kommunikationsteknik, vilket gör DSV till Sveriges äldsta institution för informationsteknik (IT).

Mångvetenskaplig utbildning och forskning

Den akademiska verksamheten vid DSV spänner över ett stort fält, präglas av mångvetenskaplighet och är inriktad på att utveckla och anpassa användning av IT till de krav som människor, organisationer och samhälle ställer. 

Mitt i ett av världens ledande IT-kluster

Geografiskt finns DSV mitt i ett av världens ledande IT-kluster - Kista Science City. Här finns fler företag och forskningsinstitut på en begränsad yta än någon annanstans i Sverige. Läget ger DSV unika möjligheter att knyta näringsliv och organisation till den akademiska verksamheten och tillsammans skapa nya affärsidéer, samhällstjänster, företag samt kulturella och kreativa näringar med stöd av IT.

Institutionen för data- och systemvetenskap är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Mer information finns i länken nedan.