SAISec

SAISec, Swedish Association for Information Security, är en intressegrupp för personer som varit inskrivna på universitetets utbildning i Säkerhetsinformatik. Föreningens ändamål är att främja och påverka universitetets utbildning och forskning i Säkerhetsinformatik och att utveckla medlemmarnas kontakter och erfarenhetsutbyte inom föreningen.

SAISec arrangerar två medlemsevenemang varje termin. Avsikten är att medlemmarna ska få anledning att mötas för att utbyta erfarenheter och att skapa dialog mellan akademien och ”verkligheten”.

Klicka på länken för mer information om SAISec på föreningens webbplats