Forskarsamarbeten och uppdragsforskning

Har du en förfrågan om samarbete med DSV:s forskare eller önskar mer information om vilka projektuppdrag inom forskning vi bedriver, vänligen kontakta forskningsansvarig Jelena Zdravkovic.