År 2010 inledde Institutionen för data- och systemvetenskap och det svenska fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ett samarbete och grundade Digital Art Center i Kista. Utgångspunkt är ett gemensamt intresse i att utveckla urbana miljöer på lokal och regional nivå och att stärka områdenas identitet och kvalitet. Att ta tillvara på platsens ursprung och själ samt att skapa gemenskap och samspel i området är essentiellt.

Digital Art Center byggdes som en publik miljö i Ärvinge och erbjöd besökare innovativa attraktioner som lyfter styrkan i samspelet mellan konst, design och ny teknik. Tillsammans visualiserade de två grundarna sina visioner för framtiden på nya sätt i miljön, bland annat genom samarbeten med arkitekter, spelutvecklare och byggföretag. Exempelvis kunde besökare redan 2011 vandra runt i en projektionsyta av kvarteret Nod i Kista, som Atrium Ljungberg sedan färdigställde 2014.

Idag finns Digital Art center i Nod och fungerar som en innovations- och utvecklingsmiljö med fokus på stad och stadsutveckling. Centrat samarbetar med både företag och organisationer, liksom utför uppdrag åt dessa.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer: